Văn bản hợp nhất » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/VBHN-BGTVT 22/06/2021 Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
01/VBHN-BTTTT 21/06/2021 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/VBHN-BTC 10/05/2021 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
03/VBHN-BTC 10/05/2021 Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
980/VBHN-BNG 30/03/2021 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
12/VBHN-BGTVT 30/03/2021 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
10/VBHN-BGTVT 29/03/2021 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
09/VBHN-BGTVT 22/03/2021 Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
08/VBHN-BGTVT 22/03/2021 Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
02/VBHN-BNV 17/03/2021 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
03/VBHN-BQP 15/03/2021 Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
02/VBHN-BTC 15/03/2021 Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
07/VBHN-BGTVT 11/03/2021 Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
06/VBHN-BGTVT 11/03/2021 Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
01/VBHN-BTC 04/03/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
05/VBHN-BGTVT 02/03/2021 Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
04/VBHN-BGTVT 02/03/2021 Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
01/VBHN-BQP 08/02/2021 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
01/VBHN-BGTVT 04/02/2021 Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
293/VBHN-BTP 02/02/2021 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
65/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
64/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
63/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
62/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
61/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
60/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
59/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
58/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
57/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
56/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
55/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
54/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
53/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân
52/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
51/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
50/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
24/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
23/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
22/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
21/VBHN-BGTVT 29/12/2020 Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
20/VBHN-BGTVT 29/12/2020 Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
06/VBHN-BTTTT 28/12/2020 Thông tư quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
48/VBHN-BTC 22/12/2020 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
47/VBHN-BTC 22/12/2020 Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
08/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
07/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
05/VBHN-BTTTT 15/12/2020 Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
19/VBHN-BGTVT 14/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
18/VBHN-BGTVT 14/12/2020 Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không
1 - 50 | 345Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.