Văn bản chỉ đạo điều hành » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5197/VPCP-KTTH 30/07/2021 V/v đề xuất thực hiện một số giải pháp thu NS trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
1373/QĐ-TTg 30/07/2021 Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
1371/QĐ-TTg 30/07/2021 Phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027"
5187/VPCP-CN 29/07/2021 V/v: tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19
5117/VPCP-V.I 27/07/2021 V/v phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
5104/VPCP-CN 27/07/2021 V/v áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHKQT Long Thành
5090/VPCP-CN 27/07/2021 V/v ủy quyền cho các địa phương là cơ quan quyết định đầu tư một số tuyến quốc lộ
204/TB-VPCP 27/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội
1341/QĐ-TTg 27/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026
1340/QĐ-TTg 27/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026
1339/QĐ-TTg 27/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026
1338/QĐ-TTg 27/07/2021 Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
5049/VPCP-KTTH 26/07/2021 V/v tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh
202/TB-VPCP 26/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới
200/TB-VPCP 26/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh
1020/TTg-NN 26/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
1015/TTg-CN 25/07/2021 V/v vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19
1331/QĐ-TTg 24/07/2021 Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030
1330/QĐ-TTg 24/07/2021 Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
1329/QĐ-TTg 24/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
5021/VPCP-KGVX 23/07/2021 V/v hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ về một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trình Quốc hội
20/CT-TTg 23/07/2021 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
1326/QĐ-TTg 23/07/2021 Về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
79/NQ-CP 22/07/2021 Về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19
4974/VPCP-KTTH 22/07/2021 V/v vướng mắc thuế GTGT, thuế TNCN đối với người cho thuê nhà
1318/QĐ-TTg 22/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
1316/QĐ-TTg 22/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
198/TB-VPCP 21/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
1315/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
1314/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
1313/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026
1312/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026
1311/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1310/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1309/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026
1308/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026
1307/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1306/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
985/TTg-NN 20/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
984/TTg-NN 20/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
78/NQ-CP 20/07/2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
4916/VPCP-CN 20/07/2021 V/v Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
197/TB-VPCP 20/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64
1292/QĐ-TTg 20/07/2021 Về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
1286/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1285/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1283/QĐ-TTg 20/07/2021 Công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
1282/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
1281/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 - 50 | 41218Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.