Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : V/v thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


CHÍNH PHỦ

________

Số: 06/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh

thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

_______

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập phường Vân Dương thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu của xã Vân Dương.

Phường Vân Dương có 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vân Dương: Đông và Nam giáp xã Nam Sơn; Tây giáp xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh; Bắc giáp phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập phường Vạn An thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu của xã Vạn An.

Phường Vạn An có 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vạn An: Đông giáp phường Kinh Bắc; Tây giáp xã Tam Đa và xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Khúc Xuyên; Bắc giáp xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh.

3. Thành lập phường Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu của xã Hạp Lĩnh.

Phường Hạp Lĩnh có 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hạp Lĩnh: Đông giáp xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Tây giáp xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Bắc giáp xã Khắc Niệm và xã Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Sau khi thành lập các phường, thành phố Bắc Ninh có 8.260,88 ha diện tích tự nhiên và 153.530 nhân khẩu; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Tiền An, Ninh Xá, Võ Cường, Suối Hoa, Vũ Ninh, Đại Phúc, Đáp Cầu, Thị Cầu, Kinh Bắc, Vệ An, Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh và các xã: Nam Sơn, Kim Chân, Khắc Niệm, Hoà Long, Khúc Xuyên, Phong Khê.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

  

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

  TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ6CP.DOC (50688 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.