Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964)
Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Văn Đồng
Phó Thủ tướng Ông Võ Nguyên Giáp
Ông Phạm Hùng
Ông Phan Kế Toại
Ông Nguyễn Duy Trinh
Ông Lê Thanh Nghị
Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Ông Phạm Hùng (đến tháng 1-1963)
Ông Trần Hữu Dực (từ tháng 1-1963)
Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Ông Lê Thanh Nghị
Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính-Thương nghiệp Ông Hoàng Anh (đến tháng 1-1963)
Ông Phạm Hùng (từ tháng 1-1963)
Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Ông Trần Quốc Hoàn
Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Ông Tố Hữu (đến tháng 1-1963)
Ông Lê Liêm (từ tháng 1-1963)
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Ông Nguyễn Khang
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ông Phan Kế Toại (đến 30-4-1963)
Ông Ung Văn Khiêm (từ 30-4-1963)
Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Ông Phạm Văn Đồng (Thủ tướng kiêm chức đến 2-1961)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ông Ung Văn Khiêm (từ 2-1961 đến 30-4-1963)
Ông Xuân Thủy (từ 30-4-1963)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ông Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Công an Ông Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ông Nghiêm Xuân Yêm (đến 1-1963)
Ông Dương Quốc Chính (từ 1-1963)
Bộ trưởng Bộ Nông trường Ông Trần Hữu Dực (đến 1-1963)
Ông Nghiêm Xuân Yêm (từ 1-1963)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực Ông Dương Quốc Chính (đến 1-1963)
Ông Hà Kế Tấn (từ 1-1963)
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng Ông Nguyễn Văn Trân
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Ông Kha Vạng Cân
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc Ông Bùi Quang Tạo
Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện Ông Phan Trọng Tuệ
Bộ trưởng Bộ Lao động Ông Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ông Hoàng Anh
Bộ trưởng Bộ Nội thương Ông Đỗ Mười (đến 1-1961)
Ông Nguyễn Thanh Bình (từ 2-1961 là Quyền Bộ trưởng.Từ 1-1963 là Bộ trưởng)
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Ông Phan Anh
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Ông Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ông Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Y tế Ông Phạm Ngọc Thạch
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ông Nguyễn Duy Trinh
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước Ông Võ Nguyên Giáp (Phó Thủ tướng kiêm chức đến 1-1963)
Ông Nguyễn Duy Trinh (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 1-1963)
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ông Lê Quảng Ba
Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ Ông Nguyễn Lương Bằng
Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Ông Nguyễn Văn Vịnh
Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ông Lê Viết Lượng (đến 01-1963)
Ông Tạ Hoàng Cơ (Quyền Tổng Giám đốc từ 1-1963)
Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước Ông Lê Thanh Nghị
Bộ trưởng không bộ, phụ trách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ông Lê Văn Hiến
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.