Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2007 và kế hoạch năm 2008 của Thành phố Hà Nội
06/08/2010 11:43:00

THÀNH UỶ HÀ NỘI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008
BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH
QUỐC PHÒNG NĂM 2007 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2008
CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007
1. Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2007 ước tăng 12,1%, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó giá trị gia tăng ngành công nghiệp mở rộng tăng 15,6%, dịch vụ tăng 10,1%, nông-lâm-thuỷ sản tăng 1,5%.
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, tăng 21,1% so năm 2006, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài nhà nước có mức tăng tương ứng 31,8% và 27,7. Thành phố đã xem xét và công nhận 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực, làm cơ sở để đẩy mạnh hỗ trợ hình thành, phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại nội địa và xuất nhập khẩu đều có bước phát triển tốt: tổng mức bán ra dự kiến tăng 22%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 20%, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 23%, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thành công[1]. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các hoạt động tài chính - tín dụng có mức tăng cao[2]. Ngành nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn đạt được kế hoạch, giá trị sản xuất dự kiến tăng trên 2,5%. Hạ tầng nông thôn được tiếp tục quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế ngoại thành.
Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng mạnh. Tổng đầu tư xã hội ước đạt trên 47.230 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2006, bằng khoảng 44% GDP Thành phố. Nhiều biện pháp thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được triển khai có hiệu quả: công khai dự án kêu gọi đầu tư, tổ chức đấu thầu và lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng lại các chợ (Cửa Nam, Mơ, Hàng Da, 19/12…), các khách sạn 5 sao, các công viên (Yên Sở, Mễ Trì, Thống Nhất), Khu công nghệ sinh học Hà Nội... Dự kiến cả năm có thêm 10.900 doanh nghiệp trong nước đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 117.000 tỷ đồng. Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt được kết quả nổi bật. Hà Nội là một trong hai địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI trong cả nước. Dự kiến cả năm có thêm 344 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép, tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 19% về số dự án và 2,3 lần về số vốn đăng ký mới của năm 2006. Kế hoạch xã hội hóa trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và văn hóa thông tin được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.
Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến tăng 19,2% so thực hiện năm 2006 và hoàn thành vượt mức dự toán giao đầu năm (tổng thu ước đạt 45.709 tỷ đồng, bằng 103,8% chỉ tiêu Chính phủ giao và bằng 102,0% dự toán HĐND TP phê duyệt).[NVH1]
2. Quản lý và xây dựng đô thị có nhiều mặt chuyển biến. Tập trung xây dựng các chiến lược, qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và quận, huyện. Công tác lập qui hoạch xây dựng được triển khai cho một số khu vực quan trọng: hạ tầng kỹ thuật khu vực Bắc sông Hồng, Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội; chuẩn bị điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Kỷ cương trong quản lý xây dựng, quy hoạch và sử dụng đất từng bước được nâng cao, hiện tượng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép và trái phép giảm[3]. Thành phố tập trung thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm một số công trình cao tầng sai phạm nghiêm trọng, được dư luận xã hội ủng hộ, đồng tình. Các dự án xây dựng nhà ở tiếp tục được quan tâm, thực hiện 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở phục vụ công nhân tại Đông Anh và Long Biên, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ: Kim Liên, Nguyễn Công Trứ…; dự kiến cả năm xây mới thêm trên 1,5 triệu m2 nhà ở.
Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “Một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội đến năm 2010 và giai đoạn đến năm 2020” với nhiều biện pháp đồng bộ[4]. Tai nạn giao thông bước đầu đã được kiểm soát, giảm cả về số người bị tai nạn và số vụ so với năm 2006[5]. Duy trì tốt hoạt động của 58 tuyến xe buýt, cả năm vận chuyển khoảng 407 triệu lượt hành khách, bằng 102% kế hoạch.
Thực hiện tốt công tác duy tu, duy trì và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với các tỉnh lân cận thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy. Lượng nước sạch cung cấp tăng thêm 42.000 m3, vượt 12.000 m3 so với dự kiến đầu năm; tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch giảm xuống còn 31%, giảm 2% so với năm 2006.
Các công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, dự án lớn theo kế hoạch của Thành phố được quan tâm đôn đốc triển khai: một số công trình về cơ bản đã đáp ứng được tiến độ kế hoạch năm 2007, tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình thực hiện chậm.
3. Văn hoá - xã hội thu được một số kết quả tốt. Chương trình “Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” tiếp tục được triển khai sâu rộng cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành xây dựng và tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổng thể tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; làm việc với các tỉnh, thành phố trong cả nước để thống nhất, phối hợp thực hiện các hoạt động chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền phong phú, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ.
Các chỉ tiêu phấn đấu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế đều đạt và vượt kế hoạch[6]. Triển khai tích cực các phong trào chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được tập trung đầu tư. Tăng cường tuyên truyền, chủ động tập trung lực lượng giám sát chặt chẽ, xử lý quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được đặc biệt quan tâm. Phong trào thể dục thể thao quần chúng duy trì tốt, thể thao thành tích cao của Hà Nội đóng góp tích cực cho thành tích chung của Việt Nam ở Indoor Games lần thứ 3 và SeaGames 24.
Các vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Xây dựng và đưa vào hoạt động Sàn giao dịch giải quyết việc làm Thành phố. Năm 2007 giải quyết việc làm cho khoảng 85.000 lao động (100% KH), đào tạo nghề cho khoảng 77.500 lượt người, bằng 102,7% KH; giảm khoảng 6.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3%. Tích cực triển khai phòng chống các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm…).
4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch tiếp tục được đổi mới theo phương châm “Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”; tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố[7]. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý kinh tế- xã hội bước đầu đem lại kết quả tốt, góp phần phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp cơ sở, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai và có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện và phát huy hiệu quả mô hình “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và đầu tư xây dựng.
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIItheo tinh thần dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân.
5. Tập trung chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện nghiêm các Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũngở tất cả các cấp, các ngành của Thành phố. Rà soát lại công tác quản lý tài sản, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ tại các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện để đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy định khoán chi hành chính và các quy chế quản lý nội bộ, góp phần hạn chế tình trạng lãng phí trong sử dụng ngân sách cho các hoạt động. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt quan tâm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, để phần lớn các vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Tỷ lệ xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo đạt 86%.
6. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường. Tích cực triển khai các dự án hợp tác với thành phố Seoul (Hàn Quốc), Vân Nam, Quảng Tây (Trung quốc). Trao đổi với thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về kinh nghiệm quản lý đô thị, đẩy mạnh xã hội hoá và phát triển các khu công nghiệp. Đảm bảo tốt và đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và các ngày lễ lớn. Triển khai đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, còn một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục:
Kinh tế tăng trưởng cao nhưng ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã đặt ra. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước chưa đạt tiến độ kế hoạch đã giao.
Công tác qui hoạch còn chậm, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, gây bức xúc xã hội. Tiến độ thực hiện đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách còn chậm. Còn nhiều công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long triển khai chưa đảm bảo tiến độ: Cầu Vĩnh Tuy, đường 5 kéo dài…
Vi phạm trong trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường vẫn đang là những vấn đề bức xúc xã hội. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng. Các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp...
Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực, song hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và quận, huyện còn chưa cao. Tinh thần thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của một số cán bộ, nhân viên ở cơ quan giải quyết các thủ tục còn chưa tốt. Một số quy trình, thủ tục hành chính còn phức tạp, vướng mắc trong triển khai. Tiến độ xây dựng một số đề án và cơ chế chính sách quan trọng chưa theo đúng kế hoạch được giao[8]. Triển khai thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội còn khó khăn, vướng mắc: bộ máy, năng lực cán bộ công chức cấp quận, huyện, xã, phường còn chưa theo kịp yêu cầu; một số lĩnh vực còn chưa đủ điều kiện triển khai; thực hiện thanh tra, kiểm tra chưa được sát sao, thường xuyên...
Nguyên nhân chính là do công tác chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị thiếu năng động và quyết liệt, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của khối lượng công việc ngày càng lớn và có tính chất phức tạp hơn. Việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc chưa thường xuyên, thiếu sâu sát. Một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật chưa đầy đủ, không đồng bộ, đôi khi còn chồng chéo và chậm được hướng dẫn thực hiện. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết công việc còn kém hiệu quả.
Nhìn chung, mặc dù còn một số hạn chế, yếu kém và phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, thành phố Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện[9]. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt tốc độ cao nhất trong 10 năm gần đây. K? cương văn minh đô thị, môi trường xã hội được tăng cường. Văn hóa xã hội đã thu được một số kết quả quan trọng, tích cực chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khoá XII. Quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước và ngoài nước được tăng cường, mở rộng.
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008
Năm 2008 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010 theo Nghị quyết 15-NQ/BCT; là năm trọng tâm triển khai các công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
2.1. Mục tiêu cơ bản
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng, bền vững; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với cải thiện đời sống của nhân dân. Chủ động thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức. Tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế; phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật khung, đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tích cực triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
2.2. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu
a) Chỉ tiêu kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng GDP 12,5-13,0%, trong đó giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ tăng trên 11,2-11,7%, công nghiệp mở rộng tăng trên 15,0-15,5%, nông lâm thủy sản tăng 1,0-1,5%; Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 22-25%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 20%; Thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 19,1% so ước thực hiện năm 2007.
b) Chỉ tiêu xã hội:
Tiếp tục duy trì chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở trong độ tuổi trên toàn Thành phố; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt chuẩn phổ cập bậc phổ thông trung học vào cuối năm trên 80%; Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày: 94%; Số lao động được tạo việc làm mới: 90.000 người; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%;
c) Chỉ tiêu đô thị, môi trường:
Cấp nước sạch đô thị tăng thêm: 40.000 m3/ngđ; Cấp nước sạch đô thị đạt trên 140 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh 95%; tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch dưới 30%; lượng hành khách đi lại bằng xe buýt 400 triệu lượt người; Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom và vận chuyển trong ngày 99%.
2.3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
- Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 12,5-13,0%, chú trọng chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả, đảm bảo phát triển hài hoà kinh tế - xã hội - môi trường.
- Tạo bước phát triển mạnh trong sự nghiệp văn hoá xã hội (khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá…), chăm lo tốt đời sống của nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc. Triển khai đúng tiến độ Kế hoạch tổng thể hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
- Tăng cường công tác xây dựng và quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng qui hoạch. Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, các dự án lớn và các công trình hạ tầng khung của Thành phố. Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý xây dựng, trật tự giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ của cán bộ công chức, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.
- Đảm bảo tuyệt đối giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, đáp ứng các yêu cầu khu vực phòng thủ vững mạnh.
2.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XIV, các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương, 9 chương trình công tác lớn của Thành phố, tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm “Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành.
2. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư đồng bộ, hiệu quả; tận dụng tối đa cơ hội „làn sóng“ đầu tư nước ngoài hướng vào Việt Nam; phấn đấu thu hút 1,7-2,0 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tập trung thu hút đầu tư vào xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển đô thị và các ngành công nghiệp, dịch vụ sử dụng công nghệ cao, trình độ cao. Triển khai hiệu quả việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn đã được công bố; xây dựng, công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong cung cấp các dịch vụ công cộng và xây dựng hạ tầng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dưới các hình thức đa dạng (BT, BOT, BTO...). Phấn đấu mức tăng tổng vốn đầu tư xã hội 22-25%.
Tích cực khai thác các nguồn thu ngân sách cho đầu tư phát triển. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước. Tập trung xử lý việc các tổ chức, doanh nghiệp để hoang hoá hay sử dụng đất sai mục đích. Thực hiện bố trí vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cho các công trình theo đúng mục tiêu; ưu tiên cho các công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Kiện toàn năng lực của Chủ đầu tư, các Ban QLDA, bộ máy quản lý đầu tư xây dựng các cấp, các ngành.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh chuyển dịch và nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo tiền đề để có bước phát triển đột phá trong ngành dịch vụ. Phát triển đồng bộ và quản lý hiệu quả hơn các loại thị trường: thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ. Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội. Nghiên cứu đẩy nhanh triển khai xây dựng Trung tâm tài chính, ngân hàng của Thành phố. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hoá theo hướng tập trung tăng tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và xuất khẩu dịch vụ, xuất khẩu tại chỗ.
Hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; đẩy mạnh đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, các ngành áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, ít gây ô nhiễm môi trường. Thúc đẩy phát triển nhanh các sản phẩm chủ lực của Thành phố. Hỗ trợ 50 doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm. Rà soát, điều chỉnh lại qui hoạch các khu, cụm công nghiệp để phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả.
Phát triển nông nghiệp và làng nghề nông thôn kết hợp chặt chẽ với mục tiêu phát triển đô thị, phát triển môi trường bền vững. Tiếp tục phát triển các vùng trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn năng suất cao. Nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về công tác thú y, bảo vệ thực vật, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức lại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu chăn nuôi. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống lò mổ, chế biến thực phẩm theo hướng hiện đại và đảm bảo vệ sinh.
4. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch. Tập trung đầu tư các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng long và các công trình hạ tầng khung của Thành phố. Hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược phát triển tổng thể Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội gắn với các Quy hoạch Vùng; hoàn chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng các quận, huyện, quy hoạch chi tiết các khu vực đặc trưng, các quy hoạch chuyên ngành... Rà soát, điều chỉnh qui hoạch hệ thống trụ sở các cơ quan Trung ương, địa phương, các bệnh viện, trường học, chợ đầu mối..., bảo đảm phát triển đô thị bền vững.
Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, các dự án trọng điểm và công trình hạ tầng khung của Thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới, nhà phục vụ di dân GPMB, nhà ở xã hội. Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp cải tạo, xây mới các khu chung cư cũ xuống cấp. Tổ chức tháo dỡ, xây dựng lại các nhà thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Khởi công xây lại các khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Kim Liên... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống truyền dẫn nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đà; cải tạo các nhà máy, trạm cấp nước; tăng công suất cấp nước thêm 40.000m3/ngđ. Tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống đường ống, lắp đặt đồng hồ kết hợp với quản lý chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 30%.
5. Tăng cường kỷ cương và hiệu quả công tác quản lý đô thị, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường.Triển khai Đề án “Một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội đến năm 2010 và giai đoạn đến năm 2020”, nâng cao ý thức của người dân trong giao thông đô thị. Tăng cường công tác quản lý hè phố, không để tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè và lòng đường; nghiên cứu tổ chức phân luồng, phân tuyến, phân làn giao thông phù hợp; triển khai xây dựng các cầu vượt cho người đi bộ.... Triển khai lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, đèn tín hiệu giao thông đếm ngược tại một số nút giao thông. Đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng, phấn đấu vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên 400 triệu lượt người.
Tạo chuyển biến mạnh trong công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực trật tự xây dựng, sử dụng đất, ngăn chặn lấn chiếm đất công và sử dụng sai mục đích. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chỉnh trang đô thị, xử lý hiệu quả các công trình xây dựng không phù hợp với các quy định về kiến trúc, cảnh quan khu vực. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện sắp xếp lại, hạ ngầm các tuyến cáp điện lực, thông tin treo nổi tại một số tuyến phố, đảm bảo an toàn và mỹ quan.
Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu Chương trình nghị sự 21, Kế hoạch hành động tổng thể về cải thiện chất lượng môi trường thành phố Hà Nội. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô của Thành phố. Triển khai Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội (dự án II), Đề án cải thiện môi trường sông Nhuệ, sông Đáy. Chỉ đạo tích cực thực hiện mục tiêu “Vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp” tới từng doanh nghiệp và người dân.
6. Phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai Kế hoạch tổng thể hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Thực hiện cuộc vận động toàn dân, các cơ quan xí nghiệp, trường học của Trung ương và địa phương... triển khai các hoạt động kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội một cách thiết thực, cụ thể. Phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng tác ca khúc “Chào mừng Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tuổi”... Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, xây dựng mới và phát huy tác dụng các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu của Thủ đô.
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục cải thiện nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tách cấp (10 điểm trường), phục vụ học sinh THCS học 2 buổi/ngày và tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì tỷ lệ học sinh tiểu học được học cả ngày 94% vào năm học 2007-2008. Nâng tỷ lệ phổ cập bậc PTTH cho thanh niên trong độ tuổi lên 80%. Nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; đào tạo nghề cho 81.000 người, trong đó dài hạn 36.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 55%. Tiếp tục mở rộng hệ thống các trường dạy nghề chất lượng cao; tập trung đầu tư xây dựng 02 trường công nhân kỹ thuật cao tại Tây Mỗ và Đông Anh. Khuyến khích xã hội hóa trong cung cấp các dịch vụ giáo dục - đào tạo chất lượng cao.
Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh và quản lý. Tạo điều kiện để sớm triển khai dự án Khu công viên công nghệ sinh học từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả và cải thiện các dịch vụ y tế; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai xây mới Trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện Kwang Myung, Đức Giang, Gia Lâm, mở rộng khoa nội bệnh viện Xanh pôn… Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 99,6% trẻ em trong độ tuổi, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10,8%. Quan tâm phát triển TDTT quần chúng, chú trọng thể thao thành tích cao đạt trình độ cao trong khu vực. Tăng cường hệ thống đào tạo vận động viên trẻ có chất lượng để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể thao Olimpic 16 (2008).
Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc: môi trường, nước sạch, chiếu sáng, việc làm, nhà ở; tập trung xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, như mại dâm, ma tuý... Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm Thành phố. Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 90.000 lao động, trong đó trên 50% có việc làm ổn định. Có biện pháp quản lý người nhập cư, lao động ngoại tỉnh hiệu quả hơn. Thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,6%.
7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong tất cả các cấp, các ngành của Thành phố. Thực hiện sắp xếp các sở, ban, ngành, các phòng, ban ở quận, huyện theo hướng dẫn của Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp kinh tế xã hội theo Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức. Tiếp tục củng cố bộ máy biên chế, hệ thống cơ sở vật chất tại bộ phận “một cửa” theo hướng hiện đại hoá. Thực hiện thanh tra hành chính định kỳ, đột xuất; xử lý nghiêm những vi phạm, những hành vi tiêu cực gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
Nâng cao hiệu quả mô hình “một cửa”, "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư XDCB; nghiên cứu mở rộng mô hình "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp và cho thuê đất... Chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết 04/NQ-TƯ, Chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống lãng phí, chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt trong 4 lĩnh vực: đầu tư XDCB, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công. Xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, trong việc tiếp khách, tổ chức hội họp, hội nghị... Phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với hoạt động của các cơ quan công quyền và cán bộ, công chức nhà nước.
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/8/2007 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và giám sát ngay từ đầu năm. Tổ chức tốt việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, không để tồn đọng và khiếu nại vượt cấp.
8. Mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh tế - Hà Nội Thành phố phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, coi đây là nguồn lực quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tổ chức tốt các hoạt động hợp tác quốc tế trên địa bàn.
Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố khác phối hợp xây dựng và thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô, để cùng phát triển theo quy hoạch thống nhất, khai thác có hiệu quả lợi thế của từng địa phương, tránh đầu tư không đồng bộ. Chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô. Tăng cường hợp tác với các tỉnh phía nam Trung Quốc trong khuôn khổ “hai hành lang và một vành đai kinh tế”.
9. Quan tâm củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng và an ninh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong xã hội; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, các hoạt động văn hoá không lành mạnh), đảm bảo giữ vững trật tự kỷ cương, an toàn xã hội ở Thủ đô trong mọi tình huống.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm ổn định vững chắc chính trị - xã hội. Chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống khủng bố, phá hoại, tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô; xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân.
BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
 

 

[1] Diễn đàn doanh nghiệp thủ đô các nước ASEAN, Hội chợ thương mại quốc tế Hà Nội, Tháng khuyến mại trên địa bàn Thành phố...
[2] Giá trị gia tăng của các hoạt động tài chính tín dụng tăng cao, dự kiến đạt 20,1%, là mức tăng cao nhất trong những năm gần đây (năm 2004 tăng 5,37%, năm 2005 tăng 6,45%, năm 2006 tăng 18,3%).
[3] Trong 9 tháng đầu năm toàn Thành phố đã cấp 5.144 Giấy phép xây dựng, tăng 57% so cùng kỳ năm 2006; số công trình vi phạm trật tự xây dựng 2.917 vụ, giảm 15%, trong đó công trình xây dựng sai phép giảm 5%, không phép giảm 20%, trái phép giảm 9%.
[4] Đã đưa vào sử dụng 02 cầu vượt cho người đi bộ (đường Giải Phóng và Cầu Giấy); tổ chức lắp đặt bổ sung 120 biển báo, 14 nút đèn điều khiển giao thông, xén hè, mở rộng đường, phân luồng giao thông ở một số tuyến, nút giao thông trọng điểm..
[5] Trong 10 tháng đầu năm 2007 số vụ tai nạn đã giảm 6,8%, số người chết và bị thương giảm 3,8%, 9,6% so cùng kỳ năm 2006.
[6] Các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm đều đạt 100% kế hoạch; chỉ tiêu tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày vượt kế hoạch dự kiến (đạt 93,5% so với kế hoạch 92%)
[7] Cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng đô thị và quy hoạch, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
[8] Chậm hoàn thành xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản, các cơ chế, chính sách liên quan đến xã hội hoá.
[9] Năm 2007 chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 14 bậc, lên vị trí 27.
 
 
In bài
Các tin khác
Kết quả năm 2007 và kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2008
Báo cáo tổng kết năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Tổng Công ty Thép Việt Nam
Báo cáo triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2008
Kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2008
Báo cáo tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2007 và Chương trình công tác năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thương mại-dịch vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 9 và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình điều hành bình ổn thị trường trong nước và xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2008
Báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá tháng 8/2008
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát 8 tháng đầu năm
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 8 năm 2008
Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008
Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008
Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 7 và tình hình KT-XH 7 tháng năm 2008
Tình hình điều hành kinh tế vĩ mô tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP của Chính phủ
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2008
Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 của Văn phòng Chính phủ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2008 của ngành xây dựng
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2007 và kế hoạch năm 2008 của Thành phố Hà Nội
Kết quả năm 2007 và kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2008
Báo cáo tổng kết năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Tổng Công ty Thép Việt Nam
Báo cáo triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2008
Kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2008
Báo cáo tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2007 và Chương trình công tác năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.