Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

Báo cáo tổng kết năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Tổng Công ty Thép Việt Nam
05/08/2010 11:35:00

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2007 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2008

__________________

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2007

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2007

1. Tình hình kinh tế-xã hội

Năm 2007 là năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và có tác động mạnh mẽ đối với sự nghiệp phát triển của Tổng công ty.

Tình hình chính trị trong nước ổn định, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2007 đạt gần 8,5%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17,1%.

Nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ngày càng lớn, nhu cầu tiêu dùng thép trong nước (thép cán dài tăng 16% và thép cán dẹt tăng trên 20%) so với năm 2006.

2. Tình hình thị trường

Thị trường thép thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Đặc biệt, Trung Quốc tiếp tục là nhân tố gây biến động lớn về giá. Giá phôi thép, thép phê, than cốc, than mỡ, giá xăng dầu thế giới biến động thất thường và liên tục duy trì ở mức cao.

Thị trường thép trong nước do phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên cũng biến động liên tục. Sáu tháng đầu năm, thép xây dựng cạnh tranh quyết liệt, nguyên nhân do cung vượt cầu. Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm thép giá rẻ Trung Quốc thâm nhập thị trường nội địa, tác động xấu tới tâm lý người tiêu dùng, gây sức ép về giá trên thị trường. Sáu tháng cuối năm do Chính phủ Trung Quốc điều chỉnh chính sách hạn chế xuất khẩu phôio và nguyên liệu sản xuất thép nên nguồn cung khan hiếm, giá cả tăng cao.

Năm 2007, giá thép dài xây dựng trên thị trường nội địa tăng bình quân khoảng 22 đến 24% so với năm 2006. Giá thép xây dựng bình quân của Tổng công ty 9,5 triệu đồng/tấn và của các công ty khác bình quân 9,8 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép dẹt tấm, lá trong nước cũng chịu tác động của thị trường thép thế giới. Giá bán thép tấm bình quân 10 triệu đồng/tấn, tăng 44,6% so với năm 2006; giá bán thép cán nóng bình quân 11,9 triệu đồng/tấn, tăng 21,9%.

Trước những thuận lợi và khó khăn, thác thức như đã nêu ở trên, Tổng công ty Thép Việt Nam đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng X, phát huy nội lực và được sự chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý cấp trên, nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2007 đề ra.

II. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2007

1. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch toàn hệ thống Tổng công ty

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.754,8 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), tăng 14,7% so với năm 2006.

- Tổng doanh thu đạt 37.393,2 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2006, trong đó: khối Công ty mẹ 17.411,7 tỷ đồng, chiếm 46,6%; khối công ty con 5.520 tỷ đồng, chiếm 14,7%; khối công ty liên kết 14.453,2 tỷ đồng, chiếm 38,7%.

- Tổng sản lượng thép cán đạt 2,214 triệu tấn, tăng 14,3% so với năm 2006.

- Tổng sản lượng phôi thép đạt 781.984 tấn, tăng 10% so với năm 2006.

- Tổng sản phẩm sau cán (ống thép, tôn mạ, lưới thép, hàng gia công...) đạt 273.000 tấn, tăng 16,2%;

- Tổng tiêu thụ thép cán và sản phẩm sau cán đạt 2,573 triệu tấn, trong đó thép cán dài 2 triệu tấn, thép cán dẹt 300.529 tấn, các sản phẩm sau cán 273.000 tấn.

- Tổng lợi nhuận: ước 812 tỷ đồng, trong đó: khối Công ty mẹ 221 tỷ đồng, chiểm 27,2%; khối công ty con 62,5 tỷ đồng, chiếm 7,7%; khối công ty liên kết 528,9 tỷ, chiếm 65,1%; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.281,8 tỷ đồng.

- Tổng số lao động bình quân năm 2007 là 20.000 người.

Năm 2007, thực hiện kế hoạch toàn hệ thống Tổng công ty các chỉ tiêu đều tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2006.

2. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch khối Công ty mẹ

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.040,3 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), đạt 110,4% kế hoạch Nhà nước giao, tăng 15,3% so với năm 2006. Giá trị tăng thêm năm 2007 ước 1.470 tỷ đồng, tăng 34,6% so với năm 2006, chiếm xấp xỉ 10,1% tổng giá trị sản xuất.

- Tổng doanh thu đạt 17.411,7 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2006, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 15.106,4 tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2006.

- Sản lượng thép cán đạt 1,409 triệu tấn, đạt 106,8% kế hoạch Nhà nước giao, tăng 13,1% so với năm trước, trong đó thép cán dài đạt 1,109 triệu tấn, đạt 105,2% kế hoạch, tăng 7,3%; thép cán dẹt đạt 299.382 tấn, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 41,5% so với năm 2006.

- Sản lượng phôi thép đạt 741.050 tấn đạt 102,9% kế hoạch, tăng 8,8% so với năm 2006; đáp ứng 60% nhu cầu thép cán của Tổng công ty.

- Kim ngạch nhập khẩu đạt 473,2 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ; trong đó phôi thép đạt 319.532 tấn, tăng 10,6%; thép tấm, lá đạt 326.802 tấn, tăng 97,6%. Kim ngạch xuất khẩu thép thành phẩm đạt 44,1 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

- Tiêu thụ thép cán đạt 1,492 triệu tấn, đạt 108,2% kế hoạch, tăng 14% so với năm trước; trong đó thép cán dài đạt 1,192 triệu tấn, bằng 109,4% kế hoạch, tăng 8,5%; thép cán dẹt 300.289 tấn, đạt 103,5% kế hoạch, tăng 43% so với năm 2006.

- Hiệu quả kinh doanh năm 2007 lãi 221 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 559,6 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2006.

Tổng số lao động bình quân năm 2007 là 9.210 người (tăng 667 người, giảm 2.887 người). Thu nhập bình quân đạt 4.831.000 đồng/người/tháng.

3. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch khối Công ty con

Tổng sản lượng thép cán đạt 6.260 tấn; sản lượng tấm lót nguội đạt 10.577 m2; tiêu thụ thép cán đạt 9.141 tấn; tiêu thụ tấm lót nguội đạt 12.022 m2.

Tổng lượng mua vào kim khí chính phẩm ước đạt 437.476 tấn, tăng 2,6% so với năm 2006. Thép nhập khẩu đạt 204.650 tấn, giảm 15,8%. Kinh doanh thép sản xuất trong nước đạt 136.080 tấn, tăng 18,1%, hàng khai thác đạt 96.746 tấn, tăng 77,1% so với năm 2006.

Tổng lượng bán ra kim khí chính phẩm ước đạt 62,5 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 110,2 tỷ đồng, tương đương năm 2006.

- Công ty cổ phần Kim khí TP.Hồ Chí Minh tổng doanh thu ước đạt 2.800 tỷ đồng tăng 89,6% so với năm 2006, nộp ngân sách nhà nước đạt 88 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2006, lợi nhuận đạt 36 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch và tăng 64% so với năm 2006.

- Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tổng doanh thu ước 1.123,7 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006, lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng, tăng 69% kế hoạch và tăng 114% so với năm 2006.

- Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội tổng doanh thu ước 1.170,3 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2006, nộp ngân sách 16,4 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2006, lợi nhuận đạt trên 10,7 tỷ đồng, tăng 5% kế hoạch và tăng nhiều so với năm 2006.

- Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng khá. Tổng doanh thu ước 398 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng.

- Công ty vật liệu chịu lửa Nam Ưng tổng doanh thu đạt 8,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 877 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2006, lợi nhuận đạt trên 1,5 tỷ đồng.

Hoạt động của các Công ty con năm 2007 nhìn chung có khả quan hơn, lợi nhuận trước thuế đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 188% so với năm 2006. Tuy nhiên, hoạt động của các Công ty cổ phần thương mại vẫn còn nhiều hạn chế do thị phần ngày càng thu hẹp, các chỉ tiêu mua vào-bán ra không tăng trưởng nhiều so với năm trước, chưa tận dụng được cơ hội thị trường trong điều kiện nhu cầu, giá thép năm 2007 có nhiều thuận lợi. Hoạt động của các Công ty sản xuất tiếp tục ổn định đảm bảo lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

4. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch khối Công ty liên kết

- Tổng doanh thu toàn khối năm 2007 ước đạt: 14.453.2 tỷ đồng, tăng 72,5% so với năm 2006, trong đó: các đơn vị cán thép đạt 10.606,6 tỷ đồng, tăng 86,6%; ống thép đạt 510 tỷ đồng, tăng 37,2%; tôn mạ đạt 1.556,8 tỷ đồng, tăng 22,4%; gia công đạt 836,9 tỷ đồng, tăng 17%, các sản phẩm khác đạt 942,9 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận toàn khối năm 2007 ước đạt: 528,9 tỷ đồng, tăng 55% so năm 2006, trong đó: các đơn vị cán thép đạt 256,8 tỷ đồng, tăng 85,1%; ống thép 9,1 tỷ đồng, giảm 52,7%; tôn mạ đạt 119 tỷ đồng, tăng 32,9%; gia công đạt 111,8 tỷ đồng, tăng 24,6%, các sản phẩm khác đạt 32,2 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách Nhà nước toàn khối năm 2007 đạt 612 tỷ đồng.

Năm 2007, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại khối các công ty liên kết nhìn chung đều tăng trưởng mạnh so với năm 2006, đặc biệt là các đơn vị: Vinakyoei, Tôn Phương Nam, Liên doanh IBC. Mặc dù chỉ chiếm 38,7% doanh thu của toàn hệ thống Tổng công ty nhưng lợi nhuận chiếm tới 651%. Ngoài ra cũng có một số đơn vị còn gặp khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp như Thép Tân Thuận, Vingal.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2007

1. Thành tích đạt được

Năm 2007, Tổng công ty đã triển khai thành công việc chuyển đổi Tỏng công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con theo quy định của Chính phủ. Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/7/2007.

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch năm 2007 của Tổng công ty thuận lợi hơn so với năm trước do Tổng công ty làm tốt công tác dự báo thị trường và một số dự án trọng điểm hoàn thành đi vào hoạt động đã giúp Tổng công ty chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, tạo điều kiện hạ giá thành, giá bán sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thép Trung Quốc giá rẻ thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong sáu tháng đầu năm, tình hình thị trường có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nhà sản xuất thép trong nước.

Đứng trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã có những chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời; tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt trách nhiệm bình ổn giá của Tổng công ty theo sự chỉ đạo của Chính phủ, chương trình tiết kiệm giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; động viên được sự nhiệt tình ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên công nhân của toàn Tổng công ty, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty đã được Nhà nước giao trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty; thực hiện tốt các nghĩa vụ và nhiệm vụ chính trị xã hội mà Nhà nước giao cho Tổng công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm 2006 và không đơn vị nào bị lỗ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,3%, doanh thu sản xuất công nghiệp tăng 42,1%; sản lượng thép cán tăng 13,1%, tiêu thụ thép cán tăng 14%.

Năm 2007, theo số liệu thống kê sản lượng thép cán của Hiệp hội thép ước 3,2 triệu tấn, tăng khoảng 16,1% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng của Tổng công ty đạt 1,109 triệu tấn, chiếm khoảng 34,6% tổng sản lượng, nếu tính cả các Công ty liên doanh sản lượng 2,2 triệu tấn chiếm khoảng 68,7%. Tiêu thụ thép cán của Hiệp hội Thép ước 3,3 triệu tấn, tăng khoảng 15,8% so với cùng kỳ; trong đó Tổng công ty tiêu thụ 1,192 triệu tấn (không tính sản phẩm thép dẹt), chiếm khoảng 36,1% thị phần của Hiệp hội. Nếu tính cả các công ty liên doanh tiêu thụ 2 triệu tấn, chiếm khoảng 60,6% thị phần của Hiệp hội Thép Việt Nam.

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp tiếp tục được triển khai và chỉ đạo quyết liệt; hoàn thành cổ phần hóa 03 đơn vị trực thuộc (Công ty Thép Nhà Bè, Công ty Thép Thủ Đức, Công ty Thép Biên Hòa), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và đa dạng hóa sở hữu của Tổng công ty. Hoàn thành xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty và 03 đơn vị cổ phần hóa năm 2007.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cổ phần hóa năm 2007 hoàn thiện hồ sơ đề nghị trợ cấp lao động dôi dư theo Nghị định 110/NĐ-CP của Chính phủ cho 355 người, với tổng kinh phí trên 15,3 tỷ đồng; hỗ trợ phần chênh lệch giữa chế độ hỗ trợ của Tổng công ty và chế độ Nhà nước theo Nghị định 110/NĐ-CP đối với lao động dôi dư tại các đơn vị cổ phần hóa năm 2007 và cơ quan Tổng công ty từ nguồn quỹ của Tổng công ty với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng.

Hoàn thành công tác bàn giao tài sản, tiền vốn và lao động giữa doanh nghiệp nhà nước và các Công ty cổ phần, chỉ đạo các đại diện của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.

Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Công ty mẹ tại trụ sở chính và trụ sở phía Nam; hoàn thành chuyển đổi các nhà máy, đơn vị trực thuộc Công ty Thép Miền Nam thành các Công ty, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.

Hoàn thành việc kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức Tổng công ty. Bổ nhiệm 52 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và Ban kiểm soát Tổng công ty; 88 cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc. Tại Công ty Gang thép Thái Nguyên, bổ nhiệm mới 02 cán bộ, bổ nhiệm lại 08, miễn nhiệm 01 trường hợp và nghỉ theo nguyện vọng 01 cán bộ.

Cử 20 cán bộ tham gia quản lý phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần và luân chuyển, điều động 15 cán bộ đại diện của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh.

Các công ty đầu tư phát triển có nhiều tiến bộ, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành; hoàn thành các thủ tục đầu tư và tổ chức khởi công các dự án: mở rộng sản xuất giai đoạn II công ty Gang thép Thái Nguyên, khai thác mỏ sắt Quý Xa, Nhà máy thép tấm cán nóng ESSAR-Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án mới như dự án Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh với đối tác Tata-Ấn Độ, dự án Nhà máy Thép cán nguội phía Bắc, dự án Cảng Phú Mỹm dự án cảng Thị Vải; dự án cảng Bến Đình-Sao Mai, dự án thành lập Ngân hàng "Phát triển Công nghiệp", dự án thành lập Công ty cổ phần bất động sản và dự án Nhà máy thép cán nguội-Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất, chuẩn bị cho phát triển dài hạn.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh được tăng cường, góp phần đưa hoạt động của các đơn vị đi vào nề nếp hơn, chấn chỉnh kịp thời và ngăn ngừa các sai phạm.

Vốn đầu tư năm 2007, ước thực hiện 335,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6,66 tỷ đồng; vốn vay tín dụng Nhà nước 94,46 tỷ đồng, vốn vay thương mại 71,56 tỷ đồng và vốn khác 89,66 tỷ đồng, khấu hao cơ bản 73,26 tỷ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, thực hiện bảo lãnh đầu tư, nhập khẩu và vay vốn theo định mức với số tiền 2.570 tỷ đồng. Hoàn thành phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành tại các đơn vị thành viên với giá trị quyết toán đạt trên 500 tỷ đồng.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí, giảm giá thành tại các đơn vị, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và các chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Công Thương. Kết quả năm 2007, các khoản chi phí đều cải thiện so với năm trước, chi phí lãi vay giảm 11% (khoảng 54,7 tỷ đồng) so với năm 2006 do các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất và bắt đầu trả nợ.

Tình hình bảo toàn vốn kinh doanh năm 2007 tương đối tốt. Đến thời điểm 31/12/2007, số dư nợ khó đòi của Tổng công ty là 33,4 tỷ đồng, giảm 64,4% so với đầu năm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tại các đơn vị. Năm 2007, Tổng công ty nhận được 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: 04 đơn có danh và 3 đơn nặc danh và đã được giải quyết dứt điểm.

Ban hành các Quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty mẹ. Hoàn thành các thủ tục pháp lý và được Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đăng ký được phép sử dụng hai con dấu (tại TS chính và TS phía Nam), giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng công ty nhanh chóng, kịp thời và thông suốt. Việc sử dụng và quản lý hai con dấu đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đúng quy định của nhà nước.

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật năm 2007 của các đơn vị được cải thiện so với năm 2006. Năm 2007, các đơn vị hưởng ứng tốt phong trào sáng kiến, tiết kiệm phấn đấu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành. Kết quả toàn Tổng công ty có 433 sáng kiến, làm lợi hơn 5,5 tỷ đồng.

- Triển khai sử dụng thống nhất chương trình Quản lý văn bản (QLVB) và quy trình giao việc tại TS chính và TS phía Nam. Hoàn thành chuyển đổi hệ thống tên miền (từ vsc.com.vn sang vnsteel.vn) của Tổng công ty, cung cấp một hệ thống tài khoản người dùng (email, chương trình QLVB) thống nhất cho lãnh đạo, CBNV cơ quan Tổng công ty. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống họp qua mạng (video conference) ở trụ sở chính và trụ sở phía Nam. Duy trì và đảm bảo hệ thống thông tin Tổng công ty hoạt động liên tục, thông suốt và ổn định khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới từ ngày 01/7/2007.

Hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2007, tiếp tục xây dựng các công trình phúc lợi tại các tỉnh, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện Trung ương và địa phương 1,8 tỷ đồng.

Ngoài những kết quả hoạt động trên, Tổng công ty cùng với Công đoàn còn chú trọng duy trì công tác văn hóa thể thao trong các doanh nghiệp (tổ chức các giải thi đấu cầu lông, tennis, bóng đá, bóng bàn, cờ tướng,v.v...), chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng v.v...

2. Những mặt chưa làm được và tồn tại

Một số dự án triển khai chưa đạt tiến độ: dự án Công ty liên doanh Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, dự án Nhà máy thép tấm cán nóng ESSAR-Việt Nam 2 triệu tấn/năm, dự án mở rộng phân hiệu Hà Tĩnh của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Chưa ban hành được Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ.

Chưa hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng và bàn giao tài sản, vốn giữa doanh nghiệp Nhà nước và Công ty cổ phần.

Chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án đầu tư nhà máy Thép Phú Mỹ của Công ty Thép Miền Nam.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2008

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008

Thị trường thép thế giới có nhiều biến động khó lường, nhất là thị trường thép Trung Quốc. Ngành Thép Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và thép thành phẩm nhập khẩu của nước ngoài nên thiếu tính ổn định. Đồng thời có sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà sản xuất thép trong nước.

Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ƯTO), nền kinh tế nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Chính phủ đặt ra mục tiêu năm 2008 tăng trưởng GDP từ 8,5-9%, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu trên 17,5%, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp trên 11%, tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu và snr xuất thép trong nước.

Dự báo, nhu cầu tiêu thụ thép cả nước năm 2008 tiếp tục duy trì ở mức cao khoảng 14-20% so với năm trước.

Tuy nhiên, chi phí đầu vào cho sản xuất thép phôi thép, thép phế, điện, than tiếp tục tăng làm tăng giá thành sản xuất. Trong những năm đầu, các dự án đầu tư mới chưa phát huy được công suất, đồng thời chịu chi phí khấu hao và lãi vay tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Năm 2007, Tổng công ty hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị: Công ty Thép Nhà Bè, Thép Thủ Đức, Thép Biên Hòa. Sang năm 2008, các đơn vị này sẽ chuyển qua hoạt động theo hình thức công ty cổ phần nên không tính vào các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Việc 3 đơn vị chuyển qua cổ phần làm giảm công suất cán thép của khối đơn vị trực thuộc Tổng công ty khoảng 470.000 tấn, giảm công suất luyện thép khoảng 150.000 tấn.

Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của khối đơn vị trực thuộc thấp hơn năm trước, nếu tính chung toàn bộ hệ thống Tổng công ty thì Tổng công ty vẫn đạt tăng trưởng khoảng 10%.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008

1. Mục tiêu tổng quát năm 2008

(1) Đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, có tốc độ tăng trưởng cao. Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thép cán; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2008 đề ra.

(2) Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các dự án mới, chuẩn bị chco phát triển dài hạn. Chủ động liên doanh với các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và tập đoàn thép lớn trên thế giới để thực hiện các dự án đầu tư.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh mọi biện pháp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung công tác thu hồi công nợ, nhất là công nợ khó đòi, nâng cao hiệu quả đồng vốn và làm lành mạnh tài chính doanh nghiệp.

(4) Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị cho các dự án mới và sự phát triển của Tổng công ty.

(5) Tập trung hoàn thành cổ phần hóa Công ty Gang thép Thái Nguyên.

(6) Xây dựng đề án và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam vào năm 2009 theo hướng phát triển thành Tập đoàn Thép Việt Nam.

2. Chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của toàn hệ thống Tổng công ty năm 2008

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.650 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), tăng 9,6% so với năm 2007.

- Tổng doanh thu đạt 38.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2007.

- Tổng sản lượng thép cán đạt 2,350 triệu tấn, tăng 7,8% so với năm 2007.

- Tổng sản lượng phôi thép đạt 900.000 tấn, tăng 14,1% so với năm 2007.

- Tổng tiêu thụ thép cán đạt 2,350 triệu tấn, tăng 7,8% so với năm 2007.

- Tổng lợi nhuận: ước đạt 700 tỷ đồng.

3. Chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2008 của Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam

(1) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.410 tỷ đồng, đạt 89,6% so với năm 2007.

(2) Tổng doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2007.

(3) Sản lượng thép cán đạt 1,220 triệu tấn, đạt 87% so với năm 2007, cụ thể:

- Sản lượng thép cán dài: 870 nghìn tấn, đạt 78,9%;

- Sản lượng thép cán dẹt: 350 nghìn tấn, tăng 16,9%;

(4) Sản lượng phôi thép đạt 670 nghìn tấn, đạt 89,5% so với năm 2007.

(5) Tiêu thụ thép cán đạt 1,20 triệu tấn, đạt 82,6% so với năm 2007, cụ thể:

- Sản lượng thép cán dài: 870 nghìn tấn, đạt 78,9%;

- Sản lượng thép cán dẹt: 350 nghìn tấn, tăng 16,9%;

(6) Tuyển sinh đào tạo nghề năm học 2007-2008: 1.500 học sinh, cụ thể:

- Hệ công nhân kỹ thuật dài hạn: 1.200 học sinh;

- Hệ đào tạo ngắn hạn: 300 học sinh.

(7) Phấn đấu hoạt động kinh doanh có hiệu quả; nộp ngân sách Nhà nước đúng và đủ theo quy định; ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và thu nhập bình quân tối thiểu bằng mức Thỏa ước Lao động tập thể đề ra.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2008

1. Các giải pháp điều hành lớn năm 2008

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển. Phát huy hiệu quả các dự án đã hoàn thành.

b) Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường thép thế giới và trong nước làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, tồn kho hợp lý để giảm chi phí tài chính.

c) Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh tiêu thụ để phát huy công suất cán thép, mở rộng và tăng thị phần thép xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đề ra. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

d) Triển khai kế hoạch hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược nhằm huy động vốn cho các dự án lớn và đa dạng hóa ngành nghề.

e) Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án lớn của Tổng công ty.

2. Về công tác đầu tư phát triển

a) Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

b) Đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ đối với các dự án chuyển tiếp: dự án mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, dự án chuyển tiếp: dự án mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, dự án liên doanh khoáng sản và luyện kim Việt Trung, dự án mở rộng phân hiệu Hà Tĩnh của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

c) Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án: thép tấm cán nóng ESSAR-Việt Nam, nhà máy thép cán nguội-Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, nhà máy thép cán nguội-Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, nhà máy thép cán nguội phía Bắc, dự án khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê, dự án đầu tư tại Hoàng Quốc Việt và Tân Phú.

d) Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác toàn diện với tập đoàn Tata của Ấn Độ, Ngân hàng công thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam...

3. Về công tác kế hoạch và hợp tác quốc tế

a) Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích thị trường thép thế giới và trong nước, đưa ra các dự báo ngắn hạn, dài hạn về biến động của thị trường. Chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008. Phân định, chuyên môn hóa sản xuất các mặt hàng, quy cách sản phẩm để phát huy lợi thế tính năng thiết bị.

b) Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu của Tổng công ty, nâng cao giá trị các thương hiệu sẵn có và phát triển thương hiệu mới.

c) Tiếp tục phối hợp tốt với các Bộ, ngành để tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu lộ trình thực hiện các cam kết đa phương và song phương của Việt Nam, nhất là đối với ngành công nghiệp thép.

4. Công tác thị trường

a) Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường và tình hình tiêu thụ trong nước để có biện pháp điều chỉnh giá bán cho phù hợp và thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

b) Tăng cường hoạt động Marketing, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhằm giảm sức ép cạnh tranh trên thị trường nội địa.

c) Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết trong hoạt động kinh doanh thị trường nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ để phát huy công suất cán thép, nhằm mở rộng và tăng thị phần thép xây dựng.

5. Công tác vật tư, xuất nhập khẩu

a) Tổ chức tốt công tác theo dõi và tổng hợp thông tin thị trường quốc tế, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; xây dựng kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất của các đơn vị, tồn kho hợp lý để giảm chi phí tài chính; tiếp tục triển khai xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc để thử nghiệm công nghệ cho dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác toàn diện với 03 đơn vị cổ phần hóa trong việc cung cấp nguyên vật liệu; triển khai kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu ngành thép và các sản phẩm thép.

6. Về công tác tài chính kế toán

a) Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quyết toán tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 và tổng hợp báo cáo sau kiểm toán. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn ngành.

b) Chỉ đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên xác định giá trị doanh nghiệp theo đúng tiến độ và hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2008. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ.

c) Hoàn thành dứt điểm quyết toán cổ phần hóa Công ty Thép Đà Nẵng và tiến hành quyết toán cổ phần hóa Công ty Thép Đà Nẵng và tiến hành quyết toán cổ phần hóa Công ty Thép Nhà Bè, Công ty Thép Thủ Đức, Công ty Thép Biên Hòa để thực hiện việc bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần. Đôn đốc thu hồi nợ từ nguồn thu cổ phần hóa tại các đơn vị.

d) Triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt II (1.000 tỷ đồng) phục vụ cho các dự án lớn của Tổng công ty, đồng thời triển khai các công việc liên quan đến bảo lãnh thanh toán với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

7. Về công tác khoa học công nghệ và an toàn lao động

a) Ban hành chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật năm 2008 và giao cho các đơn vị thực hiện theo nguyên tắc năm sau tiên tiến hơn năm trước; thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự thay đổi và áp dụng công nghệ mới.

b) Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh cải tiến quản lý, hợp lý hóa sản xuất, phấn đấu giảm các chỉ tiêu tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

c) Chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ năm 2008. Xây dựng phương án trình Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành các quy định kỹ thuật cho sản phẩm thép và xây dựng một số TCVN về thép cuộn cán nóng, cán nguội, thép mạ kẽm nhúng nóng; tổ chức giám sát chạy thử nghiệm quặng sắt Quý Sa tại Trung Quốc.

8. Về công tác tổ chức, lao động và đổi mới doanh nghiệp

a) Xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam vào năm 2009 theo hướng phát triển thành Tập đoàn Thép Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Gang thép Thái Nguyên chuẩn bị triển khai từng bước theo quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; hướng dẫn các Công ty cổ phần hóa năm 2007 hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

c) Hoàn thành quyết toán đơn giá tiền lương năm 2007; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chi trả tạm ứng tiền lương Quý I năm 2008 và xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2008. Hoàn thành xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương tổng hợp năm 2008 báo cáo Liên Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tài chính; tiếp tục triển khai Quy chế hỗ trợ sắp xếp lao động cơ quan Tổng công ty phục vụ công tác sắp xếp lại lao động của Công ty mẹ.

d) Thời sự hóa hệ thống tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp với mô hình hoạt động của Tổng công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương áp dụng tại Cơ quan Công ty mẹ.

e) Chỉ đạo các đơn vị thành viên giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; giải quyết, xử lý các vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng công ty.

9. Về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề

a) Viện Luyện kim đen triển khai và phấn đấu hoàn thành 7 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ. Hoàn thành các hợp đồng tư vấn đầu tư và dịch vụ đã ký với khách hàng và đẩy mạnh tìm kiếm các hợp đồng mới. Sản xuất 170 đến 180 tấn thép hợp kim cung cấp cho nhu cầu xã hội. Triển khai thực hiện dự án mở rộng xưởng thép hợp kim và lập dự án đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm luyện kim.

b) Trường Đào tạo nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học 2007-2008 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục liên kết đào tạo, vừa đào tạo cho ngành vừa đào tạo cho xã hội. Đổi mới phương pháp dạy và học, nội dung chương trình đào tạo, mở rộng địa bàn và quy mô đào tạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp mục tiêu đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

10. Về công tác xuất khẩu lao động

a) Tiếp tục phối hợp với các đối tác quản lý tốt số lao động đang làm việc tại nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn cho thị trường Malaysia, Đài Loan, Cộng hòa Séc, Trung Đông; mở rộng đối tác và thị trường tiếp nhận lao động tại châu Âu, châu Mỹ.

b) Nâng cao chất lượng đào tạo lao động xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của đối tác. Năm 2008, phấn đấu xuất khẩu 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh thu xuất khẩu đạt 3,5 tỷ đồng và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

11. Về công tác văn phòng và các nhiệm vụ trọng tâm khác

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2009. Ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và thủ tục bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2008 cho các phòng ban nghiệp vụ cơ quan và các đơn vị. Tổ chức họp tổng kết công tác thi đua và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2008 cho cơ quan Tổng công ty và các đơn vị.

b) Hoàn thiện và ban hành quy định sử dụng mạng, hệ thống thông tin cơ quan. Triển khai tích cực, triệt để Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý thông tin.

c) Tổ chức phát động thi đua trong toàn Tổng công ty nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2008; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú cho cán bộ công nhân lao động. Tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội từ thiện của Tổng công ty.

 

Phần thứ ba

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

 

1. Đề nghị Nhà nước đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho các dự án sản xuất thép (đường sắt, đường bộ, cảng biến, hệ thống cung cấp điện, nước v.v...) và ưu đãi giá thuê đất.

2. Đề nghị Chính phủ ưu tiên, hỗ trợ Tổng công ty vay vốn từ trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm của Tổng công ty và ngành thép giai đoạn 2008-2010.

3. Đề nghị các Bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty và các đơn vị của Tổng công ty nhập khẩu thép phế liệu phục vụ cho sản xuất phôi thép trong nước, tạo chủ động nguyên liệu, nhất là trong điều kiện giá phôi thép thế giới đang tăng cao.

4. Đề nghị Nhà nước có chính sách thuế và rào cản kỹ thuật hợp lý tránh gây thiệt hại cho ngành Thép trong tiến trình hội nhập kinh tế./.

Nguồn: Báo cáo của Tổng Công ty Thép Việt Nam

In bài
Các tin khác
Báo cáo triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2008
Kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2008
Báo cáo tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2007 và Chương trình công tác năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thương mại-dịch vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2008
Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 9 và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2008
Báo cáo tình hình điều hành bình ổn thị trường trong nước và xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2008
Báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá tháng 8/2008
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát 8 tháng đầu năm
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 8 năm 2008
Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008
Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008
Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008
Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 7 và tình hình KT-XH 7 tháng năm 2008
Tình hình điều hành kinh tế vĩ mô tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP của Chính phủ
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2008
Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 của Văn phòng Chính phủ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2008 của ngành xây dựng
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2007 và kế hoạch năm 2008 của Thành phố Hà Nội
Kết quả năm 2007 và kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2008
Báo cáo tổng kết năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Tổng Công ty Thép Việt Nam
Báo cáo triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2008
Kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2008
Báo cáo tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2007 và Chương trình công tác năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.