Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2011
28/09/2011 10:17:00


Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2011

__________

 

Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và Tập đoàn kinh tế tiếp tục thực hiện nghiêm và đồng bộ Nghị quyết 11 của Chính phủ; đồng thời tăng cường nâng cao tính chủ động, sáng tạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng hợp lý và từng bước bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ yếu tháng Chín và chín tháng năm 2011 cụ thể như sau:

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%, đóng góp 2,76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp 2,61 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

chín tháng năm 2010 và năm 2011

%

 

Tốc độ tăng so với

9 tháng năm trước

Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng 9 tháng
năm 2011

 

9 tháng     năm 2010

9 tháng   năm 2011

Tổng số

6,54

5,76

5,76

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

3,04

2,39

0,39

Công nghiệp và xây dựng

7,28

6,62

2,76

Dịch vụ

7,25

6,24

2,61

 

  Tổng sản phẩm trong nước chín tháng năm 2011

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chín tháng năm 2011 theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 162,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 113,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; lâm nghiệp đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4%; thuỷ sản đạt 43,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2%.

  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá so sánh 1994

Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng 9/2011, cả nước đã gieo cấy được 1706 nghìn ha lúa mùa, bằng 103,8% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1192 nghìn ha, bằng 100,3%; các địa phương phía Nam gieo cấy 514 nghìn ha, bằng 113%. Theo báo cáo từ các địa phương, lúa mùa đang phát triển trong điều kiện tốt, nếu những tháng cuối năm không bị ảnh hưởng của sâu bệnh và thời tiết thuận thì ước tính sản lượng lúa mùa năm nay đạt khoảng 9,3 triệu tấn, tăng 1,7% so với vụ mùa năm trước, năng suất đạt 47,1 tạ/ha, tăng 1,7%.

Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, các địa phương trên cả nước đang bước vào thu hoạch lúa hè thu. Tính đến 15/9/2011, các địa phương phía Nam đã thu hoạch 1670 nghìn ha lúa hè thu, bằng 95,1% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1577,6 nghìn ha, bằng 106,8%. Do diện tích gieo cấy tăng 5,6% và năng suất tăng 3,8% nên sản lượng lúa hè thu năm nay của cả nước ước tính đạt gần 12,8 triệu tấn, tăng 9,7% so với vụ hè thu trước.

Cũng tính đến trung tuần tháng 9/2011, cả nước đã gieo trồng được 990,3 nghìn ha ngô, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2010; 133,1 nghìn ha khoai lang, tăng 7,8%; 215,1 nghìn ha lạc, giảm 0,4%; 176,6 nghìn ha đậu tương, giảm 1,7% và 778,5 nghìn ha rau, đậu, tăng 7,2%.

Cây lâu năm có xu hướng phát triển tốt do thời tiết thuận, bên cạnh đó nhiều địa phương tập trung đầu tư lớn nên sản lượng nhiều loại cây tăng cao. Sản lượng cao su năm 2011 ước tính 805,3 nghìn tấn, tăng 7,1% so với năm trước; cà phê 1174 nghìn tấn, tăng 5,6%; chè búp tươi đạt 873,5 nghìn tấn, tăng 4,7%; điều 322,3 nghìn tấn, tăng 3,8%; hồ tiêu 108,8 nghìn tấn, tăng 3,2%. Trong các loại cây ăn quả, sản lượng nhãn tăng 11,7%; dứa tăng 4,8%; xoài tăng 3,8%; chuối tăng 3,6%.

Chăn nuôi trong chín tháng qua phát triển tương đối ổn định. Tính đến giữa tháng 9/2011, đàn trâu cả nước có 2,9 triệu con, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; đàn bò 5,9 triệu con, tăng nhẹ so với cùng kỳ; đàn lợn 26,8 triệu con, giảm 2% do ảnh hưởng của dịch tai xanh; đàn gia cầm ước tính tăng 6-7%. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng chín tháng ước tính tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi tăng 1,9%; sản lượng thịt gia cầm tăng 10-11%. Tính đến ngày 21/9/2011, cả nước không còn địa phương nào có dịch tai xanh trên lợn. Các dịch bệnh khác chưa qua 21 ngày còn ở các tỉnh là: Dịch lở mồm long móng ở Nghệ An; dịch cúm gia cầm ở 3 tỉnh: Thái Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

  Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2011

Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp trong chín tháng năm nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết rét đậm kéo dài tại thời điểm đầu năm ở các tỉnh phía Bắc và khô hạn tại khu vực miền Trung nên tiến độ trồng rừng chậm so với năm trước. Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước chín tháng ước tính đạt 151,5 nghìn ha, bằng 92,4% cùng kỳ năm 2010; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 163,6 triệu cây, tăng 0,3%; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh đạt 1192 nghìn ha, tăng 1,2%; diện tích rừng được chăm sóc 448,6 nghìn ha, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3066 nghìn m3, tăng 11,9%; sản lượng củi khai thác 21,5 triệu ste, tăng 1,4%. Khai thác lâm sản chín tháng đạt khá, đặc biệt là khai thác gỗ do các địa phương tập trung khai thác trên diện tích rừng trồng sản xuất đến tuổi cho thu hoạch. Một số tỉnh có sản lượng gỗ khai thác tăng cao là: Thừa Thiên - Huế 149,8 nghìn m3, tăng 259,9% so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ninh 190 nghìn m3, tăng 181,5%; Đồng Nai 88,3 nghìn m3, tăng 51,8%; Quảng Ngãi 171 nghìn m3, tăng 10,3%; Tuyên Quang 162,2 nghìn m3, tăng 8%.

Thời tiết hạn hán kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ trồng và chăm sóc rừng mà còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng ở nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Ngoài ra, tình trạng chặt phá rừng trái phép để lấy gỗ và lấy đất canh tác vẫn xảy ra ở một số địa phương miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong chín tháng năm 2011, cả nước có 1997 ha rừng bị thiệt hại, trong đó diện tích rừng bị cháy 983 ha; diện tích rừng bị chặt phá 1014 ha. Một số địa phương có diện tích rừng bị chặt phá nhiều là: Lâm Đồng 194 ha; Đắk Nông 178 ha; Bình Phước 158 ha; Sơn La 108 ha; Lai Châu 73 ha.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản chín tháng năm 2011 ước tính đạt 4082,0 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 3072,2 nghìn tấn, tăng 3,5%; tôm đạt 446,8 nghìn tấn, tăng 3,4%; thủy sản khác 563 nghìn tấn, tăng 6%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng chín tháng ước tính đạt 2163,8 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó cá đạt 1661,0 nghìn tấn, tăng 5,8%; tôm đạt 338,2 nghìn tấn, tăng 4,6%.

Sản xuất cá tra gặp nhiều khó khăn về giá và thị trường tiêu thụ nên diện tích thả nuôi tại nhiều địa phương có xu hướng giảm, trong đó Đồng Tháp đạt 1344 ha, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; Vĩnh Long 482 ha, giảm 7%; Hậu Giang 421 ha, giảm 2%.

Nuôi tôm nhìn chung ổn định hơn do các địa phương phát triển hình thức thả nuôi thân thiện với môi trường như: Nuôi kết hợp với cá, lúa; nuôi tỉa thưa thả bù...Một số địa phương có sản lượng thu hoạch tôm khá cao là: Trà Vinh 19 nghìn tấn, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; Cà Mau 82 nghìn tấn, tăng 12%; Tiền Giang 7 nghìn tấn, tăng 12%. Nuôi tôm thẻ chân trắng tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương do chu kỳ nuôi ngắn và cho năng suất cao. Một số địa phương có sản lượng thu hoạch tôm thẻ chân trắng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sóc Trăng 6,8 nghìn tấn, gấp 9 lần; Long An 6 nghìn tấn, gấp 2,8 lần; Bến Tre 9 nghìn tấn, gấp 2,5 lần. Tuy nhiên, nuôi tôm sú ở một số nơi lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh do các điều kiện cần thiết và quy trình thả nuôi chưa được bảo đảm đúng kỹ thuật nên sản lượng đạt thấp. Sản lượng tôm sú của Sóc Trăng chỉ đạt 32 nghìn tấn, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước; Bạc Liêu 40 nghìn tấn, giảm 7%.

Hoạt động khai thác thủy sản có nhiều thuận lợi về thời tiết, mặt khác hình thức tổ chức khai thác theo mô hình tổ, đội kết hợp nhằm tiết kiệm chi phí được nhân rộng ở nhiều địa phương đã khuyến khích ngư dân tích cực bám biển nên sản lượng đạt tương đối khá. Sản lượng thủy sản khai thác chín tháng năm 2011 ước tính đạt 1918,2 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 1777,7 nghìn tấn, tăng 2%. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương chín tháng ước tính đạt gần 10 nghìn tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Phú Yên đạt 5140 tấn, tăng 13,8%; Bình Định 3833 tấn, tăng 12,7%.

  Sản lượng thuỷ sản

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9/2011 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số sản xuất công nghiệp chín tháng năm nay tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ tăng 0,8%; công nghiệp chế biến tăng 10,7%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 9,6%.

Một số ngành sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất chín tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất đồ gốm, sứ không chịu lửa (trừ gốm sứ dùng trong xây dựng) tăng 71,8%; sản xuất đường tăng 43,2%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 19,3%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,9%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 15,8%; sản xuất bia tăng 15,7%; sản xuất sợi và dệt vải tăng 13,5%; sản xuất trang phục (trừ quần áo da lông thú) tăng 13,4%; sản xuất giày dép tăng 13,3%; sản xuất sản phẩm bơ, sữa tăng 13,1%. Một số ngành sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng khá là: Sản xuất các thực phẩm khác chưa được phân vào đâu tăng 11,3%; sản xuất giấy nhăn và bao bì tăng 11,1%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 10,6%; sản xuất xi măng tăng 10,6%; sản xuất, tập trung và phân phối điện tăng 9,8%. Một số ngành sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất đồ uống không cồn tăng 7,6%; sản xuất thuốc lá tăng 7,5%; sản xuất khai thác, lọc và phân phối nước tăng 6,3%; sản xuất xe có động cơ giảm 0,3%; khai thác dầu thô và khí tự nhiên giảm 0,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 1,4%; sản xuất cáp điện và dây điện có bọc cách điện giảm 23,1%; đóng và sửa chữa tàu giảm 26,7%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tám tháng đầu năm nay tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 53,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 48,8%; sản xuất đồ gốm sứ không chịu lửa (trừ gốm sứ xây dựng) tăng 45,2%; sản xuất đường tăng 44,6%; sản xuất gạch, ngói và gốm, sứ xây dựng không chịu lửa tăng 37,4%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng chậm hoặc giảm là: Sản xuất mô tô, xe máy tăng 16,1%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 15%; sản xuất giấy nhăn và bao bì tăng 11,7%; sản xuất sản phẩm bơ sữa tăng 11,1%; sản xuất trang phục (trừ quần áo da lông thú) tăng 11%; sản xuất đồ uống không cồn tăng 10,8%; sản xuất sợi và dệt vải tăng 7,1%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 6,9%; sản xuất giày dép tăng 6,3%; sản xuất xi măng tăng 6,2%; sản xuất bia tăng 5,9%; sản xuất sắt, thép tăng 1%; sản xuất bột giấy, giấy và bìa tăng 0,6%; sản xuất cáp điện và dây điện có bọc cách điện giảm 14,3%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,4%.

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, các ngành có chỉ số tồn kho giảm mạnh là: Sản xuất thuốc lá, thuốc lào giảm 17%; sản xuất bơ sữa giảm 18,2%; sản xuất bột giấy, giấy và bìa giảm 22%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 26,6%; sản xuất xe có động cơ giảm 27,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược lỉệu giảm 30%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là: Sản xuất xi măng, vôi, vữa tăng 59,6%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 50,4%; sản xuất bia và mạch nha tăng 43,7%; sản xuất thức ăn gia súc tăng 39,6%; sản xuất đồ uống không cồn tăng 35,4%; sản xuất cáp điện và dây điện có bọc cách điện tăng 30,9%.

  Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Chín và chín tháng năm 2011

  Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp tháng Chín và chín tháng năm 2011

Hoạt động dịch vụ

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng năm 2011 ước tính đạt 1392,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 3,9%. Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng số và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,9% và tăng 21,9%; dịch vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,0% và tăng 22,2%; du lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 16,6%.

  Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Chín và chín tháng năm 2011

Vận tải hành khách và hàng hóa

Vận tải hành khách chín tháng năm 2011 ước tính đạt 2082,4 triệu lượt khách, tăng 13,1% và 90 tỷ lượt khách.km, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vận tải trung ương đạt 32,3 triệu lượt khách, tăng 9,6% và 21,6 tỷ lượt khách.km, tăng 10,5%; vận tải địa phương đạt 2050,1 triệu lượt khách, tăng 13,6% và 68,4 tỷ lượt khách.km, tăng 12,3%. Vận tải hành khách đường bộ chín tháng ước tính đạt 1913,9 triệu lượt khách, tăng 13,4% và 66,8 tỷ lượt khách.km, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; đường sông đạt 143,3 triệu lượt khách, tăng 9,3% và 3,1 tỷ lượt khách.km, tăng 14,0%; đường hàng không đạt 11,1 triệu lượt khách, tăng 14,0% và 16,4 tỷ lượt khách.km, tăng 11,2%; đường biển đạt 5,0 triệu lượt khách, tăng 2,9% và 307,9 triệu lượt khách.km, tăng 4,1%; đường sắt đạt 9,2 triệu lượt khách, tăng 2,1% và 3,4 tỷ lượt khách.km, tăng 2,4%.

Vận tải hàng hóa chín tháng năm 2011 ước tính đạt 596,1 triệu tấn, tăng 11,2% và 161,8 tỷ tấn.km, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vận tải trong nước đạt 560,9 triệu tấn, tăng 12,0% và 53,0 tỷ tấn.km, tăng 8,1%; vận tải ngoài nước đạt 35,3 triệu tấn, tăng 5,0% và 108,7 tỷ tấn.km giảm 1,2%. Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 455,3 triệu tấn, tăng 12,1% và 24,7 tỷ tấn.km, tăng 11,0%; đường sông đạt 93,4 triệu tấn, tăng 10,2% và 12,0 tỷ tấn.km, tăng 12,4%; đường biển đạt 41,8 triệu tấn, tăng 6,0% và 121,7 tỷ tấn.km, giảm 0,9%; đường sắt đạt 5,4 triệu tấn, giảm 7,2% và 3,1 tỷ tấn.km, tăng 2,4%.

  Vận tải hành khách và hàng hoá chín tháng 2011

Bưu chính, viễn thông

Số thuê bao điện thoại phát triển mới chín tháng năm 2011 đạt 7,9 triệu thuê bao, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm 43,9 nghìn thuê bao cố định, giảm 74,4% và 7,9 triệu thuê bao di động, giảm 15,8%. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 9/2011 ước tính đạt 129,7 triệu thuê bao, tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,3% và 114,2 triệu thuê bao di động, tăng 5,1%.

Số thuê bao internet cả nước tính đến cuối tháng 9/2011 ước tính đạt 4,1 triệu thuê bao, tăng 18% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng internet tại thời điểm cuối tháng 9/2011 đạt 31,7 triệu người, tăng 23% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông chín tháng ước tính đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Khách quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến nước ta chín tháng năm 2011 ước tính đạt 4312,1 nghìn lượt người, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 2603,8 nghìn lượt người, tăng 10,9%; đến vì công việc 717,8 nghìn lượt người, giảm 5,2%; thăm thân nhân đạt 722,2 nghìn lượt người, tăng 70,1%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là 3599,8 nghìn lượt người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2010; đến bằng đường biển 28,7 nghìn lượt người, giảm 23,5%; đến bằng đường bộ 683,6 nghìn lượt người, giảm 2,8%.

Trong chín tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt 979,4 nghìn lượt người, tăng 44,9%; Hàn Quốc 380,9 nghìn lượt người, tăng 4,2%; Nhật Bản 343,8 nghìn lượt người, tăng 8,2%; Hoa Kỳ 328,9 nghìn lượt người, tăng 1,2%; Cam-pu-chia 302,3 nghìn lượt người, tăng 59,2%; Đài Loan 266 nghìn lượt người, tăng 5,7%; Ôx-trây-li-a 210,6 nghìn lượt người, tăng 2,5%; Ma-lai-xi-a 168,2 nghìn lượt người, tăng 12,2%; Pháp 156,3 nghìn lượt người, tăng 6%.

  Khách quốc tế đến Việt Nam tháng Chín và chín tháng năm 2011

ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT

Xây dựng, đầu tư phát triển

Các Bộ, ngành và địa phương đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và thiết yếu. Hoạt động đầu tư xây dựng nhiều công trình của các địa phương cũng trong giai đoạn khẩn trương hoàn thiện. Giá trị sản xuất xây dựng chín tháng năm 2011 theo giá thực tế ước tính đạt 413 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực nhà nước đạt 72,9 nghìn tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13,7 nghìn tỷ đồng; khu vực ngoài nhà nước và loại hình khác đạt 326,4 nghìn tỷ đồng.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm nay theo giá thực tế ước tính đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước[1] và bằng 39,8% GDP, bao gồm vốn khu vực Nhà nước 243,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng vốn và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,8% và tăng 19%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 171,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,3% và tăng 11,6%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm 2011

 

Nghìn tỷ đồng

Cơ cấu (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

TỔNG SỐ

679,9

100,0

112,8

Khu vực Nhà nước

243,9

35,9

107,5

Khu vực ngoài Nhà nước

264,1

38,8

119,0

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

171,9

25,3

111,6

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện chín tháng ước tính đạt 131,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2010, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 3134 tỷ đồng, bằng 85,4% và tăng 14,2%; Bộ Công Thương 2827 tỷ đồng, bằng 69,3% và tăng 9,3%; Bộ Y tế 739 tỷ đồng, bằng 82,2% và tăng 6,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 729 tỷ đồng, bằng 81,1% và tăng 8,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 477 tỷ đồng, bằng 85,6% và tăng 5,5%; Bộ Xây dựng 473 tỷ đồng, bằng 48,2% và giảm 7,4%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 99,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2010. Một số địa phương có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn là: Hà Nội đạt 12082 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2010; Thành phố Hồ Chí Minh 10950 tỷ đồng, bằng 59,9% và tăng 9,4%; Đà Nẵng 5993 tỷ đồng, bằng 104,5% và tăng 12,5%; Quảng Ninh 3329 tỷ đồng, bằng 66,7% và giảm 2,2%; Bà Rịa-Vũng Tàu 2288 tỷ đồng, bằng 70,4% và tăng 5,1%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 22/9/2011 đạt 9903,5 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 8237,8 triệu USD của 675 dự án được cấp phép mới (giảm 31,5% về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung 1665,7 triệu USD của 178 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chín tháng năm 2011 ước tính đạt 8,2 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành kinh tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài chín tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đăng ký lớn nhất với 4911,8 triệu USD, bao gồm 3847,6 triệu USD vốn đăng ký mới và 1064,2 triệu USD vốn tăng thêm; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2525,3 triệu USD vốn đăng ký mới; ngành xây dựng đạt 689,3 triệu USD, bao gồm 547,5 triệu USD vốn đăng ký mới và 141,8 triệu USD vốn tăng thêm.

Trong chín tháng, cả nước có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Dương dẫn đầu về vốn đăng ký với 2480,2 triệu USD, chiếm 30,1% tổng vốn đăng ký; tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh 1678,1 triệu USD, chiếm 20,4%; Bà Rịa-Vũng Tàu 548 triệu USD, chiếm 6,7%; Hà Nội 451,4 triệu USD, chiếm 5,5%; Tây Ninh 436,4 triệu USD, chiếm 5,3%; Bình Dương 363,4 triệu USD, chiếm 4,4%.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam chín tháng năm 2011, Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với 2803,2 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 1386 triệu USD, chiếm 16,8%; Nhật Bản 712,4 triệu USD, chiếm 8,6%; CHND Trung Hoa 555,6 triệu USD, chiếm 6,7%; Hàn Quốc 431,3 triệu USD, chiếm 5,2%; Ma-lai-xi-a 357,7 triệu USD, chiếm 4,3%.

  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Chín và chín tháng năm 2011

  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 22/9/2011

Thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/9/2011 ước tính đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 284,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%; thu từ dầu thô 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 107,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước bằng 68,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 67,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước bằng 74,8%; thuế thu nhập cá nhân bằng 91,7%; thu phí xăng dầu bằng 64,6%; thu phí, lệ phí bằng 63%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15 tháng 9 năm 2011 ước tính đạt 511,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 108,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 334,7 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3%; chi trả nợ và viện trợ 68,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Chín ước tính đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung chín tháng năm 2011, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 32 tỷ USD, tăng 33,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 38 tỷ USD, tăng 37,5%. Nếu loại trừ tái xuất khẩu vàng, kim ngạch  hàng hóa xuất khẩu chín tháng tăng mạnh hơn với 37,5%.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu chín tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2010 một mặt do đơn giá xuất khẩu trên thị trưởng của nhiều mặt hàng tăng như: Giá hạt tiêu tăng 68,8%; giá cao su tăng 56%; giá cà phê tăng 53,1%; giá dầu thô tăng 46,5%; giá xăng dầu tăng 40,9%; giá sắn và các sản phẩm sắn tăng 23,5%. Mặt khác, lượng xuất khẩu của một số mặt hàng tăng cũng là nhân tố làm tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm nay như: Lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn tăng 52%; xăng dầu tăng 21%; hạt tiêu tăng 15%; gạo tăng 13%; cà phê tăng 7%; dầu thô tăng 4%; cao su tăng 2,4%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm nay tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2010.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều có kim ngạch tăng cao so với chín tháng năm trước, trong đó hàng dệt may đạt 10,5 tỷ USD, tăng 31,1%; dầu thô đạt 5,6 tỷ USD, tăng 52,3%; giày dép đạt 4,8 tỷ USD, tăng 30,8%; hàng thủy sản đạt 4,4 tỷ USD, tăng 26,4%; gạo đạt 3 tỷ USD, tăng 20,1%; cà phê đạt 2,2 tỷ USD, tăng 63,9%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,8 tỷ USD, tăng 16,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 27,2%; cao su đạt 2,3 tỷ USD, tăng 59,8%.

Về cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm nay, tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm 33,7%; hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 39,9%; hàng nông lâm thủy sản chiếm 23,3%; vàng tái xuất chiếm 3,1%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa: Trong tám tháng năm nay, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với gần 11 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU với 10,2 tỷ USD, chiếm 16,6% và tăng 48,2%; ASEAN đạt 8,6 tỷ USD, chiếm 14% và tăng 26,2%; Trung Quốc đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 10,6% và tăng 62%; Nhật Bản đạt 6,4 tỷ USD, chiếm 10,5% và tăng 33,3%.

  Hàng hoá xuất khẩu tháng Chín và chín tháng năm 2011

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2011 ước tính đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm 2011, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 76,9 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 42,6 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,2 tỷ USD, tăng 30,2%.

Trong chín tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 11,2 tỷ USD, tăng 13,3%; xăng dầu đạt 7,7 tỷ USD, tăng 59,6%; vải đạt 5 tỷ USD, tăng 31%; sắt thép đạt 4,7 tỷ USD, tăng 7,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4,7 tỷ USD, tăng 30,4%; chất dẻo đạt 3,5 tỷ USD, tăng 29,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2,2 tỷ USD, tăng 14,8%; hóa chất đạt 2 tỷ USD, tăng 33%; ôtô đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13,9% (trong đó ôtô nguyên chiếc đạt 840 triệu USD, tăng 22,1%). Đơn giá nhập khẩu bình quân trên thị trường của đa số các mặt chủ yếu tăng là một trong những nguyên nhân đẩy kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng như: Giá xăng dầu tăng 48%; giá khí đốt hoá lỏng tăng 20%; giá phân bón tăng 25%; giá cao su tăng 27%; giá sợi dệt tăng 32%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu chín tháng năm nay tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu chín tháng năm 2011, máy móc thiết bị chiếm 27,3%; nhóm nguyên nhiên vật liệu chiếm 63,3%; nhập khẩu hàng tiêu dùng chiếm 7,7%; vàng chiếm 1,7%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường cung cấp hàng lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch tám tháng năm 2011 là 15,2 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2010; tiếp đến là ASEAN 13,7 tỷ USD, tăng 32,5%; Hàn Quốc 8,1 tỷ USD, tăng 38,4%; Nhật Bản 6,6 tỷ USD, tăng gần 18%; EU 4,7 tỷ USD, tăng 17,5%; Hoa Kỳ 2,9 tỷ USD tăng 22,8%.

Nhập siêu hàng hóa tháng 9/2011 ước tính đạt 1 tỷ USD, bằng 12% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu chín tháng năm 2011 ước tính 6,9 tỷ USD, bằng 9,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nếu loại trừ yếu tố vàng thì nhập siêu hàng hóa chín tháng năm nay ước tính 7,7 tỷ USD, bằng 11,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

  Hàng hoá nhập khẩu tháng Chín và chín tháng năm 2011

Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng trước, mức tăng chỉ số giá đã có xu hướng giảm. Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu do tác động của nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng cao với mức 8,62%. Chỉ số giá của các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng thấp ở mức dưới 1% hoặc giảm gồm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,92%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,62%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,59%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,51%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,37%; hai nhóm thuốc và dịch vụ y tế; hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều tăng 0,28% (trong đó, lương thực tăng 1,53%; thực phẩm giảm 0,28%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,9%); giao thông giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 16,63% so với tháng 12/2010 và tăng 22,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm 2011 tăng 18,16% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá vàng tháng 9/2011 tăng 13,14% so với tháng trước; tăng 30,48% so với tháng 12/2010 và tăng 61,26% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2011 tăng 0,8% so với tháng trước; tăng 1,12% so với tháng 12/2010 và tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2010.

  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng Chín năm 2011

Chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản chín tháng năm nay tăng 31,31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 6,95% so với quý trước và tăng 38,77% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp chín tháng năm 2011 tăng 18,26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 4,11% so với quý trước và tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất chín tháng năm 2011 tăng 20,53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 4,78% so với quý trước và tăng 25,16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá cước vận tải chín tháng năm 2011 tăng 17,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 2,92% so với quý trước và tăng 21,23% so với cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 19,49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 21,22% so với quý trước và tăng 36,20% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 22,46% so với quý trước và tăng 30,87% so với cùng kỳ năm 2010.

  Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III và chín tháng năm 2011

  Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp quý III và chín tháng năm 2011

  Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất quý III và chín tháng năm 2011

  Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa quý III và chín tháng năm 2011

  Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa quý III và chín tháng năm 2011

  Chỉ số giá cước vận tải quý III và chín tháng năm 2011

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Lao động, việc làm

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước chín tháng năm 2011 ước tính 51,6 triệu người, tăng 1,2 nghìn người so với lực lượng lao động trung bình năm 2010, bao gồm: 26,6 triệu lao động nam, tăng 736 nghìn người; gần 25 triệu lao động nữ, tăng 452 nghìn người.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế của cả nước chín tháng năm nay ước tính 50,6 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với số lao động bình quân năm 2010, bao gồm: 24,8 triệu người làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, chiếm tỷ trọng 49%; 10,6 triệu người làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 21%; 15,2 triệu người làm việc trong khu vực dịch vụ, chiếm 30%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi chín tháng năm 2011 ước tính 2,18%, trong đó khu vực thành thị 3,49%; khu vực nông thôn 1,63%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi chín tháng ước tính 3,15%, trong đó khu vực thành thị 1,72%; khu vực nông thôn 3,74%.

Theo kết quả điều tra lao động của 4279 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chỉ số sử dụng lao động tháng 9/2011 ước tính bằng tháng trước; số lao động tháng Chín tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 5,8% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 11,8%. Trong ba ngành công nghiệp cấp I, lao động ngành khai thác mỏ tháng Chín tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,9%; lao động ngành sản xuất, phân phối điện, ga và nước giảm 12,4%.

Đời sống dân cư, bảo đảm an sinh xã hội

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, để thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ nghèo và đối tượng có thu nhập thấp nhằm cải thiện một bước đời sống dân cư.

Trong chín tháng năm 2011, cả nước có 580 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 15,7%, tương ứng với 2432 nghìn lượt nhân khẩu bị thiếu đói, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,9 nghìn tấn lương thực và 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp trợ cấp đột xuất cho đối tượng thu nhập thấp với tổng giá trị 763 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn cho 1,4 triệu người có công với nước và thực hiện chi trả theo chế độ cho 22 nghìn cán bộ hoạt động kháng chiến, thanh niên xung phong. Theo báo cáo sơ bộ của 56 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong chín tháng năm 2011 là 2780 tỷ đồng, bao gồm: 896 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách; 927 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 957 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Giáo dục, đào tạo

Tính đến tháng 9/2011, cả nước có 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Theo báo cáo sơ bộ, tại thời điểm đầu năm học 2011-2012, cả nước có trên 3,7 triệu trẻ em mầm non và hơn 15 triệu học sinh phổ thông đến trường

Trong những năm qua, công tác xây dựng trường, lớp và đào tạo giáo viên theo các tiêu chí trường chuẩn tiếp tục được triển khai mạnh tại các địa phương. Trong năm học 2010-2011, cả nước có 409 trường mầm non và 191 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia cả nước tính đến năm 2011 là 10999 trường, bao gồm: 2454 trường mầm non, chiếm 18,9% số trường mầm non; 5912 trường tiểu học, chiếm 38,9% số trường tiểu học; 2341 trường trung học cơ sở, chiếm 23,1% số trường trung học cơ sở và 292 trường trung học phổ thông, chiếm 12,8% số trường trung học phổ thông.

Công tác đào tạo nghề cũng được các cấp, các ngành và địa phương tập trung quan tâm đầu tư. Tính đến tháng 6/2011, cả nước có 128 trường cao đẳng nghề; 308 trường trung cấp nghề; 908 trung tâm dạy nghề và trên 1 nghìn cơ sở khác mở các lớp dạy nghề. Số học sinh học nghề được tuyển mới tính đến hết tháng 6/2011 là 740,4 nghìn lượt người, đạt 39,8% kế hoạch năm, bao gồm: Cao đẳng nghề và trung cấp nghề là 92,4 nghìn lượt người, đạt 22%; sơ cấp nghề 648 nghìn lượt người, đạt 45%. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2011 đang được triển khai tích cực với tổng số vốn là 2894 tỷ đồng, trong đó kinh phí dành cho đào tạo nghề đối với lao động nông thôn là 1 nghìn tỷ đồng với mục tiêu hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 400 nghìn lao động.

Tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm

Trong chín tháng năm 2011, cả nước có 41,2 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (32 trường hợp tử vong); 5,9 nghìn trường hợp mắc bệnh viêm gan vi rút (2 trường hợp tử vong); 839 trường hợp viêm não vi rút (17 trường hợp tử vong); 475 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 679 trường hợp mắc cúm A (H1N1) với 14 trường hợp tử vong và 52,3 nghìn trường hợp mắc bệnh chân tay miệng, trong đó 109 trường hợp đã tử vong.

Trong tháng Chín đã phát hiện thêm 1,8 nghìn trường hợp nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện tại các địa phương tính từ ca phát hiện đầu tiên đến giữa tháng 9/2011 là 243,9 nghìn trường hợp, trong đó 98,4 nghìn người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 51,2 nghìn người đã tử vong do AIDS.

Trong tháng Chín, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 7 vụ ngộ độc thực phẩm làm 171 trường hợp bị ngộ độc, trong đó 3 người tử vong. Các ngành, các cấp cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, tiêu thụ và sử dụng thực phẩm, đi đôi với thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và hành vi của người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng trong cộng đồng.

Văn hóa, thể thao

Hoạt động thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh văn hóa phẩm và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được tăng cường triển khai tại các địa phương, đồng thời thực hiện xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo sơ bộ, trong chín tháng qua, thanh tra toàn ngành đã tiến hành kiểm tra hơn 13 nghìn cơ sở kinh doanh và hoạt động dịch vụ văn hoá, qua đó đã phát hiện và xử lý 1,9 nghìn cơ sở vi phạm, thu giữ nhiều tang vật, xử phạt hành chính hơn 4 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động 40 cơ sở. 

Trong hoạt động thể thao thành tích cao, ngành Thể thao cũng đã tổ chức thành công 135 giải thể thao quốc gia và quốc tế tại Việt Nam cùng với 152 giải thi đấu và tập huấn ở nước ngoài. Tại các giải thi đấu quốc tế, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại một số giải lớn rất đáng khích lệ như: Giành 26 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 16 huy chương đồng tại Giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á được tổ chức ở Campuchia; giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại giải Cúp Suzuki Thế giới Thể dục Aerobic được tổ chức ở Nhật Bản; giành 1 huy chương vàng tại giải Cầu mây vô địch thế giới ở Malaysia; giành 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại giải Taekwondo vô địch thế giới được tổ chức ở Nga.

Tai nạn giao thông

Trong tháng 8/2011 trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1082 vụ tai nạn giao thông, làm chết 930 người và làm bị thương 844 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 5,3%, số người chết giảm 2,2% và số người bị thương tăng 2,3%. Tính chung tám tháng năm nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 8984 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7550 người và làm bị thương 6908 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ tai nạn giao thông giảm 1,3%, số người chết tăng 0,6% và số người bị thương tăng 2,7%. Bình quân 1 ngày trong tám tháng năm 2011, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và làm bị thương 28 người.

Thiệt hại do thiên tai gây ra

Thiên tai xảy ra trong chín tháng năm 2011 làm 125 người chết và mất tích, 145 người bị thương; hơn 700 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; gần 20,3 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, hư hỏng; gần 28 nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng. Nghệ An là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 21 người chết và mất tích; 280 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 4,6 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong chín tháng ước tính gần 4,3 nghìn tỷ đồng, trong đó Nghệ An thiệt hại 2,6 nghìn tỷ đồng.

Khái quát lại, kinh tế-xã hội nước ta chín tháng năm 2011 diễn ra trong bối cảnh giá cả tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Mặc dù lạm phát đã có xu hướng giảm, một số ngành, lĩnh vực đạt được những kết quả nhất định, nhưng những tháng cuối năm kinh tế nước ta sẽ gặp một số khó khăn: Giá hàng hóa trên thị trường thế giới tiếp tục có những biến động khó lường; nguồn cung thực phẩm trên thị trường trong nước tuy đã có dấu hiệu tích cực nhưng giá một số dịch vụ và mặt hàng thiết yếu sẽ tăng vào những tháng cuối năm và thời điểm giáp Tết Nguyên đán do nhu cầu tiêu dùng tăng. Vì vậy, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cả năm 2011, đặc biệt là mục tiêu kiềm chế lạm phát, các ngành, các cấp và các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tập trung vào một số việc trọng tâm sau đây:

Một là, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện những quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại về vấn đề lãi suất, tín dụng nhằm tạo điều kiện về vốn cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất. Ưu tiên tín dụng, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư áp dụng công nghệ mới, hiệu quả cao để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp; đồng thời thực hiện ưu đãi thuế theo quy định cho các ngành công nghiệp hỗ trợ và các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Hai là, việc cắt giảm đầu tư công thời gian qua đôi lúc, đôi chỗ chưa đạt hiệu quả cao, do đó các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các nguồn vốn, không chỉ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, mà cả nguồn vốn trái phiếu chính phủ và vốn tín dụng.

Ba là, một mặt đẩy mạnh khâu quảng bá sản phẩm tiêu dùng trong nước qua việc tăng cường cung cấp minh bạch thông tin về các sản phẩm, đặc biệt đối với những sản phẩm mới được sản xuất để tạo niềm tin và kích thích người tiêu dùng, qua đó bảo đảm sự tồn tại lâu dài của sản phẩm trên thị trường trong nước, tiến tới xuất khẩu. Mặt khác, tăng cường đầu tư xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trên cở sở tìm hiểu kỹ nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng trong nước, từng bước vươn ra thị trường thế giới. Triển khai áp dụng kịp thời và thống nhất cơ chế tài chính về hỗ trợ cho việc quảng bá hàng Việt Nam với nhiều hình thức quảng bá phong phú, trong đó khuyến khích việc tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm tại nước ngoài và tổ chức phát triển hoạt động phân phối hàng Việt Nam sang các vùng biên với các nước có chung biên giới.

Bốn là, để kích thích sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, các doanh nghiệp cần nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý và triệt để tiết kiệm để cắt giảm các chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng, từ đó có thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với những mức giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhiều loại đối tượng.

Năm là, các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 547/CT-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống toàn diện, có phương án cụ thể ứng phó nhanh, kịp thời và hiệu quả khi thiên tai xảy ra và nâng cao hiệu lực công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn: TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chín tháng năm 2011 bằng  99,5% cùng kỳ năm 2010.

In bài
Các tin khác
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2011
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.