Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số: 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

STT
CHỈ TIÊU
DỰ TOÁN
NĂM 2007
(Tỷ đồng)
A
TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 281.900
1
THU NỘI ĐỊA (KHÔNG KỂ THU TỪ DẦU THÔ)
151.800
2
THU TỪ DẦU THÔ
71.700
3
THU CÂN ĐỐI TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
55.400
4
THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
3.000
B
THU KẾT CHUYỂN TỪ NĂM TRƯỚC SANG
19.000
C
TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
357.400
1
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
99.450
2
CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ
               49.160
3
CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ   (1)
174.550
4
CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ
500
5
CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG   (2)
24.600
6
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
100
7
DỰ PHÒNG
9.040
D
BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
56.500
 
TỶ LỆ BỘI CHI SO GDP
5%
 
NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
1
VAY TRONG NƯỚC
43.000
2
VAY NGOÀI NƯỚC
13.500
Ghi chú:
 
(1) Đã bao gồm chi thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và Nghị định số 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ
(2) Để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo mức 450.000 đồng/tháng
 
Nguồn: Website Bộ Tài chính

Các tin khác
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.