Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số
08/CKTC-NSNN


DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,

CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

DỰ TOÁN

CHIA RA

NĂM 2007

VỐN ĐTPT

VỐN SN

 

TỔNG SỐ

9.174.910

3.585.650

5.589.260

I

TỔNG SỐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

6.787.900

1.379.900

5.408.000

1

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

178.900

109.900

69.000

2

CHƯƠNG TRÌNH VỀ VIỆC LÀM

300.000

300.000

 

3

CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

430.000

400.000

30.000

4

CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

660.000

70.000

590.000

5

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS

1.010.000

170.000

840.000

6

CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

85.000

 

85.000

7

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ

430.000

270.000

160.000

8

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

3.380.000

 

3.380.000

9

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

124.000

60.000

64.000

10

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TÚY

170.000

 

170.000

11

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

20.000

 

20.000

II

CHƯƠNG TRÌNH 135

1.667.010

1.485.750

181.260

III

DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

720.000

720.000

 

Nguồn website Bộ Tài chính

Các tin khác
Dự toán chi ngân sách Trung ương của từng Bộ, cơ quan Trung ương năm 2007
Dự toán chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2007
Dự toán các khoản thu, chi quản lý qua NSNN năm 2007
Dự toán chi ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2007
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2007
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2007
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.