Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số

04/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

CHIA RA

NĂM 2007

NSTW

NSĐP

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

357.400

(1) 232.666

(2)   124.734

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

99.450

60.170

39.280

 

TRONG ĐÓ:

 

 

 

1

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

11.530

5.000

6.530

2

CHI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

2.730

1.530

1.200

II

CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ

49.160

49.160

 

III

CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

174.550

94.646

79.904

 

TRONG ĐÓ:

 

 

 

1

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

47.280

10.820

36.460

2

CHI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

3.580

2.700

880

IV

CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG
DÔI DƯ

500

500

 

V

CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

24.600

23.200

1.400

VI

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

100

 

100

VII

DỰ PHÒNG

9.040

4.990

4.050

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

32.616

23.436

9.180

C

CHI TỪ KHOẢN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

11.650

11.650

 

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

401.666

267.752

133.914

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả 25.809 tỷ đồng chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

(2) Bao gồm 39.849 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP

Nguồn website Bộ Tài chính

 

 

Các tin khác
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2007
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2007
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.