Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số: 03/CKTC-NSNN


DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

NĂM 2007

(Tỷ đồng)

 

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

281.900

I

THU NỘI ĐỊA (KHÔNG KỂ THU TỪ DẦU THÔ)

151.800

1

THU TỪ KINH TẾ QUỐC DOANH

53.954

2

THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

31.041

3

THU TỪ KHU VỰC CÔNG THƯƠNG NGHIỆP - NGOÀI QUỐC DOANH

27.667

4

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

81

5

THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

6.119

6

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

3.750

7

THU PHÍ XĂNG, DẦU

4.693

8

CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

3.885

9

CÁC KHOẢN THU VỀ NHÀ, ĐẤT

18.143

a

Thuế nhà đất

584

b

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

 1.249

c

Thu tiền thuê đất

967

d

Thu tiền sử dụng đất

14.500

e

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

843

10

THU KHÁC NGÂN SÁCH

1.804

11

THU QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH, HOA LỢI CÔNG SẢN TẠI XÃ

663

II

THU TỪ DẦU THÔ

71.700

III

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

55.400

1

THUẾ XK, NK, THUẾ TTĐB HÀNG NHẬP KHẨU

23.800

2

THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

31.600

 

TRONG ĐÓ: - SỐ THU

46.100

 

                      - SỐ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

-14.500

IV

THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

3.000

 Nguồn website Bộ Tài chính

Các tin khác
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2007
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.