Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số
02/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

STT
CHỈ TIÊU
DỰ TOÁN
NĂM 2007
(Tỷ đồng)
A
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 
I
NGUỒN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
216.015
1
THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
198.415
 
 - THU THUẾ, PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
195.415
 
 - THU TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
3.000
2
THU CHUYỂN NGUỒN
17.600
II
CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
272.515
1
CHI THUỘC NHIỆM VỤ CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO PHÂN CẤP (KHÔNG KỂ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)
206.857
2
BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
65.658
 
 - BỔ SUNG CÂN ĐỐI
39.849
 
 - BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
25.809
III
VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
56.500
B
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 
I
NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
150.543
1
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
83.485
2
THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
65.658
 
 - BỔ SUNG CÂN ĐỐI
39.849
 
 - BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
25.809
3
THU CHUYỂN NGUỒN
1.400
II
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
150.543
1
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
124.734
2
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
25.809
Ghi chú: (1) Trong đó chi đầu tư từ vốn ngoài nước 4.200 tỷ đồng

Nguồn website Bộ Tài chính

Các tin khác
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.