Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2009

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 08/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT Tên chương trình, dự án Dự toán
năm 2009
Chia ra
Vốn ĐTPT Vốn SN
 

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

III

Tổng số
Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình giảm nghèo
Chương trình về việc làm
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
Chương trình văn hoá
Chương trình giáo dục - đào tạo
Chương trình phòng, chống tội phạm
Chương trình phòng, chống ma tuý
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Chương trình 135
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

13,452,456

9,168,400

398,400

413,000

935,000

710,000

1,450,000

137,000

570,000

4,000,000

170,000

345,000

40,000

3,284,056

1,000,000

5,043,400

2,203,400

218,400

380,000

838,000

 

230,000

7,000

360,000

90,000

65,000

15,000

1,840,000

1,000,000

8,409,056

6,965,000

180,000

33,000

97,000

710,000

1,220,000

130,000

210,000

4,000,000

80,000

280,000

25,000

1,444,056

 

(Nguồn website Bộ Tài chính)

Các tin khác
Dự toán chi Ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2009
Dự toán các khoản thu, chi quản lý qua Ngân sách Nhà nước năm 2009
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2009
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2009
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2009
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.