Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 06/CKTC-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2011
A
Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương
425,500
I
Chi đầu tư phát triển
78,800
1
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
72,220
2
Chi xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch
160
3
Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế
20
4
Chi cho vay chính sách (hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng ĐBSCL, xuất khẩu lao động 62 huyện nghèo…).
820
5
Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi
4,500
6
Hỗ trợ các hoạt động công ích, quốc phòng
200
7
Chi bổ sung dự trữ quốc gia
880
II
Chi trả nợ và viện trợ
86,000
1
Chi trả nợ
85,000
2
Chi viện trợ
1,000
III
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước
224,300
 
Trong đó:
 
1
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
22,600
2
Chi y tế
10,200
3
Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình
880
4
Chi khoa học, công nghệ
4,870
5
Chi văn hoá thông tin
1,970
6
Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
940
7
Chi thể dục thể thao
480
8
Chi lương hưu và bảo đảm xã hội
59,450
9
Chi sự nghiệp kinh tế
17,380
10
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
1,100
11
Chi quản lý hành chính
23,860
12
Chi trợ giá mặt hàng chính sách
450
13
Chi khác
350
IV
Chi điều chỉnh tiền lương
27,000
V
Dự phòng
9,400
B
Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN
46,024
C
Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại
28,640
 
Tổng số (A+B+C)
500,164
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Các khoản thu quản lý qua NSNN năm 2011
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2011
Dự toán thu Ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực năm 2011
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW và NSĐP năm 2011
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2011
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.