Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 03/CKTC-NSNN
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2011
 
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
595,000
I
Thu nội địa
382,000
1
Thu từ doanh nghiệp nhà nước
129,560
2
Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu)
72,865
3
Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh
80,380
4
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
32
5
Thuế thu nhập cá nhân
28,902
6
Lệ phí trước bạ
12,397
7
Thu phí xăng, dầu
11,731
8
Các loại phí, lệ phí
8,012
9
Các khoản thu về nhà, đất
34,715
a
Thuế nhà đất
1,373
b
Thu tiền thuê đất
2,744
c
Thu tiền sử dụng đất
30,000
d
Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
598
10
Thu khác ngân sách
2,670
11
Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
736
II
Thu từ dầu thô
69,300
III
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
138,700
1
Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
180,700
 
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
80,400
 
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)
100,300
2
Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
-42,000
IV
Thu viện trợ không hoàn lại
5,000
 
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW và NSĐP năm 2011
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2011
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.