Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 02/CKTC-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2011
A
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 
I
Nguồn thu ngân sách Trung ương
398,679
1
Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp
388,679
 
- Thu thuế, phí và các khoản thu khác
383,679
 
- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại
5,000
2
Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2010 chuyển sang năm 2011
10,000
II
Chi ngân sách Trung ương
519,279
1
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp
393,071
2
Bổ sung cho ngân sách địa phương
126,208
 
- Bổ sung cân đối
93,779
 
- Bổ sung có mục tiêu
32,429
III
Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
120,600
B
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 
I
Nguồn thu ngân sách địa phương
332,529
1
Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
206,321
2
Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
126,208
 
- Bổ sung cân đối
93,779
 
- Bổ sung có mục tiêu
32,429
II
Chi ngân sách địa phương
332,529
1
Chi cân đối ngân sách địa phương
300,100
2
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
32,429
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2011
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.