Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 01/CKTC-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
 
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2011
A
TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
595,000
1
Thu nội địa
382,000
2
Thu từ dầu thô
69,300
3
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
138,700
4
Thu viện trợ không hoàn lại
5,000
B
THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2010 CHUYỂN SANG NĂM 2011
10,000
C
TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
725,600
1
Chi đầu tư phát triển
152,000
2
Chi trả nợ và viện trợ
86,000
3
Chi thường xuyên
442,100
4
Chi cải cách tiền lương
27,000
5
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
100
6
Dự phòng
18,400
D
BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
120,600
 
Tỷ lệ bội chi so GDP
5.3%
E
NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
120,600
1
Vay trong nước
92,600
2
Vay ngoài nước
28,000
 
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.