Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 04/CKTC-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)
 
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2011
Chia ra
NSTW
NSĐP
A
B
1 = 2 + 3
2
3
A
TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
725,600
(1)
425,500
(2)
300,100
I
Chi đầu tư phát triển
152,000
78,800
73,200
 
Trong đó:
 
 
 
1
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
24,911
9,581
15,330
2
Chi khoa học - công nghệ
5,069
2,354
2,715
II
Chi trả nợ và viện trợ
86,000
86,000
 
III
Chi thường xuyên
442,100
224,300
217,800
 
Trong đó:
 
 
 
1
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
110,130
22,600
87,530
2
Chi khoa học - công nghệ
6,430
4,870
1,560
IV
Chi cải cách tiền lương
27,000
27,000
 
V
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
100
 
100
VI
Dự phòng
18,400
9,400
9,000
B
CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
57,424
46,024
11,400
C
CHI VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI
28,640
28,640
 
 
TỔNG SỐ (A+B+C)
811,664
500,164
311,500
 
Ghi chú: (1) Bao gồm cả số dự kiến bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; đã loại trừ 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP.
(2) Đã bao gồm cả 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số dự kiến bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

Các tin khác
Dự toán thu Ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực năm 2011
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW và NSĐP năm 2011
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2011
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.