Các chương trình Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
09/11/2012 14:44:00


MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2011-2015:

“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”

Mã số: KC.10/11-15

(Theo Quyết định số 3061/QĐ-BKHCN ngày 30  tháng 9  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Mục tiêu

1. Làm chủ được một số kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật ở người.

2. Ứng dụng thành công các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến, có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa, thay thế nhập khẩu và có khả năng xuất khẩu.

3. Có được một số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến có khả năng ứng dụng và một số nhóm nghiên cứu trẻ có năng lực nghiên cứu mạnh trên cơ sở thực hiện và kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tiềm năng.

II. Nội dung

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất một số vắc xin và sinh phẩm y tế.

2. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị:

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để chẩn đoán sớm một số bệnh, tật;

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tạng;

- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tật;

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tật.

3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để sản xuất một số thuốc hóa dược đảm bảo chất lượng tương đương với thuốc nhập khẩu cùng loại có chất lượng cao.

4. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến.

5. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để sản xuất  một số thuốc phóng xạ đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến.

III. Dự kiến sản phẩm

1. Các quy trình công nghệ sản xuất và sản xuất được một số vắc xin và sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến;

2. Các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người:

- Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán sớm ung thư, dị tật bẩm sinh, di truyền;

- Chỉ định và quy trình kỹ thuật ghép các tạng, ghép đa tạng;

- Chỉ định và quy trình kỹ thuật can thiệp nội mạch, phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh của cơ quan tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, tim mạch;

- Chỉ định và quy trình ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, tim mạch.

3. Các quy trình công nghệ sản xuất và sản xuất được một số thuốc hóa dược có chất lượng tương đương với các thuốc nhập khẩu cùng loại có chất lượng cao.

4. Các quy trình công nghệ sản xuất và sản xuất được một số thuốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

IV. Chỉ tiêu đánh giá

1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học:

- 10 % đề tài có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới;

-  50% đề tài có kết quả được báo cáo tại các hội thảo tầm quốc gia, quốc tế;

- 100% đề tài có bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước.

2. Chỉ tiêu về trình độ công nghệ:

- 30% công nghệ và sản phẩm do các đề tài tạo ra có trình độ và chất lượng tương đương với công nghệ và sản phẩm của các nước tiên tiến trên thế giới;  

- 70% công nghệ và sản phẩm do các đề tài tạo ra có trình độ và chất lượng tương đương với công nghệ và sản phẩm của các nước tiên tiến trong khu vực.  

3. Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ:

90% công nghệ được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó 30% công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ

4. Chỉ tiêu về đào tạo:

- 100% đề tài có tham gia đào tạo Thạc sĩ và/hoặc Tiến sĩ;

- Xây dựng được 7-10 nhóm nghiên cứu trẻ thực hiện thành công và hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính đột phá thuộc lĩnh vực y-dược học.

 5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:

- 50% nhiệm vụ có kết quả là các công nghệ được ứng dụng trong giai đoạn tiếp theo;

- 30% nhiệm vụ có kết quả được ngành y tế chấp nhận ứng dụng trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật;

- 20% nhiệm vụ có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong ngành y tế hoặc được thương mại hóa./.

 

(Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

In bài
Các tin khác
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

Các chương trình Khoa học và Công nghệ

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ
Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.