Giai đoạn III: Nâng cấp công nghệ và cấu trúc thông tin

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
01/09/2011 11:25:00


Phát biểu thuyết trình của Phó Tổng biên tập Cổng TTĐT Chính phủ

Giám đốc Trung tâm tin học VPCP Nguyễn Công Hoá

Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2009

 

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;

Kính thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

Kính thưa các vị Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương;

Kính thưa các vị khách mời;

Thưa các đồng chí và các bạn.

Thay mặt tập thể các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát và quản lý vận hành nâng cấp Trang tin điện tử Chính phủ, tôi xin trình bày tóm tắt những nét chính về xây dựng Giao diện  của Cổng thông tin điện tử Chính phủ-một bước đi quan trọng trong Lộ trình  phát triển Website chính phủ theo định hướng Chính phủ điện tử.

1-Sau gần 4 năm hoạt động Website Chính phủ đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Sau  18 tháng triển khai thi công, ngày 10/01/2006 Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khai trương chính thức Trang tin điện tử Chính phủ (Website CP) Việt Nam trên Mạng Thông tin toàn cầu Internet; Từ đó đến nay, với những kết quả hoạt động của mình Website CP đã được quốc tế công nhận là biểu tượng chính thức của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên khoảng không gian điều khiển toàn cầu (Cyber Space).Website CP đã vận hành liên tục 24/7/365 thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ theo đúng mục tiêu đề ra, trở thành phương tiện giao tiếp điện tử chính thống giữa Chính phủ với cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Những quyết sách, thông điệp của Đảng và Nhà nước nói chung, của Chính phủ nói riêng về quản lý, điều hành đất nước đã được chuyển tải toàn văn tức thời đến mọi người quan tâm qua mạng thông tin toàn cầu, không phụ thuộc vào khoảng cách không gian và thời gian. Đồng thời, cũng hầu như tức thời qua Website CP có thể thu nhận được những ý kiến của công dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gửi đến Chính phủ.

- Đặc biệt vào ngày 09/02/2007: Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tuyến với nhân dân trong và ngoài nước về 9 chủ đề quan trọng, tổng hợp từ hơn 3 vạn câu hỏi mà xã hội quan tâmgửi đến trên Website Chính phủ, đã mở đầu thời kỳ Website CP và sau đó là Website các Bộ, ngành, địa phương trở thành phương tiện đối thoại điện tử giữa chính quyền và nhân dân, phục vụ đắc lực hoạt động chỉ đạo, điều hành KT-XH của CP, lãnh đạo Bộ, ngành và Chính quyền các tỉnh;(Cuộc đối thoại qua Website Chính phủ là bước đột phá về cải cách hành chính và nâng cao dân chủ XHCN nhờ ứng dụng công nghệ thông tin.Thời điểm đó các tổ chức công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông có uy tín trên thế giới, sau buổi đối thoại trực tuyến của Thủ tướng, đã đánh giá Việt Nam sánh ngang tầm số ít các nước có năng lực tổ chức thành công các cuộc đối thoại trực tuyến của nguyên thủ quốc gia như Nga, Nhật, Anh, Singapore...);

+ Giai đoạn 2007-2008: Do nhu cầu phát triển tương tác điện tử đa phương tiện giữa Chính phủ với cộng đồng xã hội trên nhiều phương diện, nhờ lựa chọn giải pháp Công nghệ nền đúng đắn (công nghệ Portal-Cổng) nên Website Chính phủ đã có thể nhanh chóng mở thêm nhiều cửa giao tiếp điện tử thành phần theo những chủ đề lớn (Tin tức sự kiện nổi bật, Văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, đối thoại trực tuyến, trang tin Thủ tướng, Trang VPCP, trang thu thập Ý kiến công dân doanh nghiệp về quy định hành chính, trả lời công dân, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VBPL, Truyền hình Web VietNam online…);  Website CP đã đăng tải lên Internet, đồng thời tích hợp vào Kho dữ liệu điện tử của Chính phủ hơn 21.500 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 4.500 văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ cùng với hang chục nghìn tin, bài thông tin điện tử đa phương tiện khác. Dung lượng kho dữ liệu điện tử chính đã tăng trưởng hàng năm trên 100%  (đến nay đã chứa hơn 300Gb dữ liệu lõi).

Cơ cấu người khai thác Website Chính phủ qua các tên miền chính là:

-69.2% chinhphu.vn

-23.1% vno.chinhphu.vn

-5.0% mail.chinhphu.vn

-2.7% gis.chinhphu.vn

-Theo số liệu thống kê trong gần 4 năm có khoảng 27.300.000 lượt trang website qua địa chỉ vietnam.gov.vn.; 1.120.000 trang qua địa chỉ thutuong.chinhphu.vn;  1.600.000 qua chinhphu.vn và 22.400 website qua địa chỉ vno.chinhphu.vn, đã giới thiệu, trích dẫn và khai thác tư liệu từ Website Chính phủ, so với khi khai trương chỉ có 517 Website.

+ Các chuyên viên kỹ thuật cùng các đơn vị chức năng đã xử lý hàng vạn cuộc tấn công của các lực lượng tin tặc, đảm bảo vận hành thông suốt 24/24 giờ hàng ngày trong suốt gần 4 năm qua của Cổng TTĐT Chính phủ;

+ Vị thế CPĐT của Việt Nam trên trường Quốc tế được nâng cao:Trong ba chỉ số hình thành thứ hạng CPĐT, chỉ số Web của VN năm 2008 đạt 0.4448, tăng gần 100% so với năm 2005, trong đó có một phần đóng góp của sự hiện diện Website Chính phủ;

+ Theo sắp hạng tính sẵn sàng điện tử của tổ chức Mạng quản trị công của Liên hiệp quốc (UNPAN) Việt Nam năm 2005 từ vị trí 105/147 nước đã tăng lên vị trí thứ 91/156 nước vào năm 2008.

2-Nâng cấp Website Chính phủ lên Cổng TTĐT Chính phủ thể hiện đúng tư duy Logic phát triển của Chính phủ Việt Nam theo hướng hiện đại hoá nền hành chính.

Cổng Thông tin điện tử khác Trang tin điện tử ở chỗ nào? Có thể nói gọn là thay vì phải truy cập vào rất nhiều website khác nhau để tiếp cận được các nguồn thông tin điện tử của các cơ quan khác nhau trong hệ thống hành chính nhà nước, người dân, doanh nghiệp chỉ cần thông qua một một Website duy nhất được xây dựng theo công nghệ Cổng giao tiếp (Portal) để truy cập vào các kho tài nguyên thông tin, tri thức của cả hệ thống đó. Giải pháp công nghệ này phản ánh đúng đắn tư duy cải cách hành chính của Chính phủ.

+ Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 về nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010, Văn phòng Chính phủ đã có Công Văn số 4696/VPCP-TCCB, ngày 22/8/2007  Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ : “…Giao Website Chính phủ và Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ tìm giải pháp phát triển Website Chính phủ thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ; nâng cấp Mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet cũ) theo tinh thần khẩn trương, hiệu quả, tiết kiệm để kịp thời phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Tiếp theo ngày 24 tháng 03 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg về nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2008.Trong số nội dung của Quyết định này VPCP được giao nhiệm vụ chủ trì việc triển khai Cổng TTĐT Chính phủ.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Website CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 06 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cơ quan Cổng TTĐT Chính phủ đã phối hợp với Trung tâm tin học, các đơn vị tư vấn đã tiến hành xây dựng 4 phiên bản thử nghiệm để lựa chọn phương án Kỹ thuật – Kinh tế (tổng thể) chuyển Website Chính phủ theo mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Với lợi thế kế thừa quan điểm, giải pháp công nghệ đúng đắn của giai đoạn thi công xây dựng Website chính phủ, Phiên bản nâng cấp Website lên Cổng điện tử được chọn, sau khi được Hội đồng thẩm định đánh giá cao và nhất trí thông qua, đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã ký Quyết định số 09/2009/QĐ-VPCP, ngày 05/01/2009 phê duyệt Phương án Kỹ thuật – Kinh tế (tổng thể) triển khai Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3- Nội dung chính của hạng mục Giao diện Cổng thông tin điện tử.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Chính phủ gồm:

1) -Hệ thống Bản đồ điện tử Hành chính Việt Nam tích hợp vào Cổng TTĐT Chính phủ. Đây là hệ thống gồm cơ sở dữ liệu bản đồ, cơ sở dữ liệu thông tin thuộc tính, bố cục nội dung: thống nhất, chặt chẽ, sử dụng công nghệ GIS để thể hiện được đầy đủ nội dung bản đồ của các cấp hành chính Việt Nam (quốc gia; tỉnh/thành phố; quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn);

2) -Phần tin tức phản ánh hoạt động của Chính phủ được xây dựng thành trang Báo Điện tử Chính phủ, tích hợp vào Cổng TTĐT Chính phủ theo giao diện Web-based;

3) -Xây dựng và triển khai các cửa giao dịch điện tử theo công nghệ dịch vụ Web (Webservises) giữa các chủ thể (các cơ quan chính phủ và chính quyền- G 2G; dịch vụ Chính phủ với công dân- G 2 C; chính phủ với doanh nghiệp- G 2 B; Chính phủ với người ngoài nước G 2 NR) theo kiến trúc cổng tương tác thông tin;

4) -Kết nối và tích hợp các loại nội dung thông tin vào Trung tâm dữ liệu của Chính phủ trên Interrnet qua cổng TTĐT, quản lý quy trình xét duyệt và công bố thông tin, tài liệu trên cổng.

Bước nâng cấp Giao diện Cổng TTĐT Chính phủ (từ 01/2009 đến 08/2009) :

+ Thay đổi giao diện Trang tin điện tử sang Cổng TTĐT, kế thừa công nghệ Cổng (Oracle Portal) của Website CP;   

+ Tổ chức lại cấu trúc hệ thống thông tin dữ liệu từ Website Chính phủ sang cấu trúc  tương tác Cổng TTĐT;

+ Thiết lập Báo Điện tử Chính phủ tích hợp vào Cổng;

+ Chia sẻ thông tin dạng RSS;

+ Tổng hợp thông tin dạng RSS;

+ Kết nối (link) tới dịch vụ Công của các Bộ/Ngành và Tỉnh/Thành phố và với chuyên Trang Đề án 30;

+ Kết nối với các site thành phần;

+ Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh hệ thống.

Kết hợp khai trương Giao diện mới  với Trang tin “Thăng Long-Hà Nội ngàn năm Văn hiến”.

4-Giai đoạn tiếp theo sau khi Giao diện cổng TTĐT Chính phủ được vận hành.  (08/2009 - 12/2010)

+ Chuyển đổi hoàn toàn sang phiên bản nâng cao của công nghệ Cổng TTĐT;

+ Chia sẻ thông tin cho các site/portal của Bộ/Ngành và Tỉnh/Thành phố theo công nghệ Webservices, JSR;

+ Đồng bộ cấu trúc thông tin từ các site/portal của Bộ/Ngành và Tỉnh/Thành phố (theo webserrvice, JSR) hình thành mạng thông tin hành chính CP trên Inernet;

+ Tích hợp dịch vụ công với các Bộ/Ngành, Tỉnh Thành phố có đủ điều kiện theo chuẩn thống nhất (gắn với kết quả Đề án 30);

+ Triển khai đồng thời hạ tầng hệ thống Cổng TTĐT Chính phủ tại các điểm 1, 2, 3 theo Phương án kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định;

+ Tích hợp với nội dung (không thuộc diện mật) của Cổng Thông tin chỉ đạo điều hành trên mạng chuyên dùng CPNet (VPCP đang tiến hành giai đoạn thiết kế, thử nghiệm mạng truyền dẫn, tổ chức nội dung và phần mềm xử lý thông tin);

+ Hình thành cấu trúc thông tin chung sẽ tích hợp vào Trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ.(VPCP đang xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi).

 

Xin trân trọng cảm ơn !

Kính chúc sức khoẻ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và toàn thể các đồng chí! 

In bài

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.