Home Contact us   Site mapVietnamese中文    
    
Hồ Chí Minh Mausoleum Management

Hồ Chí Minh Mausoleum Management

Address:

No.. 01 Ông Ích Khiêm St., Ba Đình District, Hà Nội, Việt Nam

Tel:

84-4-38455102 ; 84-4-3855850

Fax:

84-4-7331994

E-mail:

Website:

http://www.bqllang.gov.vn/

Leader of the Hồ Chí Minh Mausoleum Management

Title Full name

Director

Nguyễn Văn Cương
Back to top        
   Home VGP News Contact usSite mapVietnamese中文     
©VIET NAM GOVERNMENT PORTAL
Director-General: Nguyen Hong Sam
Head office: 16 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 080 43162 – 080 48440; Fax: 080 48924
Email: vgpnews@chinhphu.vn
Copyright ©, Viet Nam Government Portal. All rights reserved.