Home Contact us   Site mapVietnamese中文    
    
Yên Bái


People's Committee of  Yên Bái

Address: 

 Yên Ninh Road, Đồng Tâm, Yên Bái City

Tel: 

 (029) 3856689 - 3852343

Fax: 

 (029) 3852808

E-mail: 

 yenbai@chinhphu.vn

Website: 

 http://www.yenbai.gov.vn
Leader of the People's Committee
Title Full name
 Chairman  Tran Huy Tuan


MAP OF VIỆT NAM
Back to top        
   Home VGP News Contact usSite mapVietnamese中文     
©VIET NAM GOVERNMENT PORTAL
Director-General: Nguyen Hong Sam
Head office: 16 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 080 43162 – 080 48440; Fax: 080 48924
Email: vgpnews@chinhphu.vn
Copyright ©, Viet Nam Government Portal. All rights reserved.