Home Contact us   Site mapVietnamese中文    
    
Bà Rịa - Vũng Tàu


People's Committee of  Bà Rịa - Vũng Tàu

Address: 

 No. 07 Trương Vĩnh Ký St., Ward 1, Vũng Tàu

Tel: 

 (064) 84-064 3851737

Fax: 

 (064) 84-064 3852324

E-mail: 

 vpubnd@baria-vungtau.gov.vn

Website: 

 http://www.baria-vungtau.gov.vn/
Leader of the People's Committee
Title Full name
 Chairman  Nguyen Van Tho


MAP OF VIỆT NAM
Back to top        
   Home VGP News Contact usSite mapVietnamese中文     
©VIET NAM GOVERNMENT PORTAL
Director-General: Nguyen Hong Sam
Head office: 16 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 080 43162 – 080 48440; Fax: 080 48924
Email: vgpnews@chinhphu.vn
Copyright ©, Viet Nam Government Portal. All rights reserved.