Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số
06/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-BTC ngày 24/11/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2007)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

NĂM 2007

A

TỔNG SỐ  (1)

272.515

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

60.170

1

CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

56.150

 

 - CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN

44.700

 

 - CHI DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

720

 

 - CHI CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO, CẢNH SÁT BIỂN

1.330

 

 - CHI ĐẦU TƯ CHO TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ

9.400

2

CHI BỔ SUNG QUỸ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

200

3

GÓP VỐN CỔ PHẦN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

20

4

CHI CẤP VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

100

5

CHI BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC

2.500

6

CHI BỔ SUNG VỐN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHU KINH TẾ QUỐC PHÒNG

200

7

CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

1.000

II

CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ

49.160

1

TRẢ NỢ TRONG NƯỚC

37.990

2

TRẢ NỢ NGOÀI NƯỚC

10.400

3

VIỆN TRỢ

770

III

CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

94.646

1

CHI QUỐC PHÒNG

22.400

2

CHI AN NINH

10.450

3

CHI ĐẶC BIỆT

240

4

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

10.820

5

CHI Y TẾ

3.142

6

CHI DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

590

7

CHI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

2.700

8

CHI VĂN HOÁ THÔNG TIN

810

9

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

530

10

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

220

11

CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI

24.164

12

CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ

5.740

13

CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

530

14

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

11.900

15

CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH

140

16

CHI KHÁC

270

IV

CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ

500

V

CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

23.200

VI

DỰ PHÒNG

4.990

VII

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

39.849

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN

23.436

C

CHI TỪ KHOẢN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

11.650

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

307.601

Ghi chú: (1) Đã bao gồm 25.809 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương


Nguồn website Bộ Tài chính

Các tin khác
Dự toán các khoản thu, chi quản lý qua NSNN năm 2007
Dự toán chi ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2007
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2007
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2007
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.