Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2009

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 06/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2009

A

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương

(1)

314,544

I

Chi đầu tư phát triển

61,300

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

56,240

Trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản

48,890

- Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

1,000

- Chi đầu tư cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam

4,900

2

Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư

180

3

Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế

20

4

Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

160

5

Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi

3,700

6

Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích quốc phòng

200

7

Chi bổ sung dự trữ quốc gia

800

II

Chi trả nợ và viện trợ

58,800

1

Trả nợ trong nước

47,630

2

Trả nợ ngoài nước

10,370

3

Viện trợ

800

III

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước

160,231

1

Chi quốc phòng

34,800

2

Chi an ninh

16,300

3

Chi đặc biệt

300

4

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

14,730

5

Chi y tế

8,630

6

Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình

710

7

Chi khoa học, công nghệ

3,310

8

Chi văn hoá thông tin

980

9

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

610

10

Chi thể dục thể thao

620

11

Chi lương hưu và đảm bảo xã hội

48,651

12

Chi sự nghiệp kinh tế

14,080

13

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

850

14

Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

15,060

15

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

300

16

Chi khác

300

IV

Chi cải cách tiền lương

26,613

V

Dự phòng

7,600

B

Chi từ các khoản thu được quản lý qua NSNN

37,340

C

Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại

25,700

Tổng số (A+B+C)

377,584

Ghi chú: (1) Đã loại trừ chi bổ sung cân đối và chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương qua các năm 2007, 2008 theo quy định là 45.897 tỷ đồng. Kể cả khoản này thì tổng chi cân đối NSTW năm 2009 là 360.441 tỷ đồng.

 

(Nguồn website Bộ Tài chính)

Các tin khác
Dự toán các khoản thu, chi quản lý qua Ngân sách Nhà nước năm 2009
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2009
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2009
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2009
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.