Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2009

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 04/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

Chia ra

năm 2009

NSTW

NSĐP

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước

491,300

314,544

176,756

I

Chi đầu tư phát triển

112,800

61,300

51,500

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

14,379

6,794

7,585

2

Chi khoa học - công nghệ

3,477

1,615

1,862

II

Chi trả nợ và viện trợ

58,800

58,800

III

Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể

269,300

160,231

109,069

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

67,330

14,730

52,600

2

Chi khoa học - công nghệ

4,390

3,310

1,080

IV

Chi cải cách tiền lương

36,600

26,613

9,987

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

100

VI

Dự phòng

13,700

7,600

6,100

B

Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN

46,960

37,340

9,620

C

Chi từ khoản vay ngoài nước về cho vay lại

25,700

25,700

Tổng số (A+B+C)

563,960

377,584

186,376

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả 40.390 tỷ đồng bố trí cân đối NSTW để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP, nhưng đã loại trừ 45.897 tỷ đồng bổ sung cân đối và bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng từ NSTW cho NSĐP.

(2) Bao gồm 45.897 tỷ đồng chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP (bổ sung cân đối và bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng) nhưng chưa bao gồm 40.390 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

 

(Nguồn website Bộ Tài chính)

Các tin khác
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2009
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2009
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.