Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2009

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 02/CKTC-NSNN

 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 01/12/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2009)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2009

A

Ngân sách trung ương

I

Nguồn thu ngân sách trung ương

273,141

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp

263,141

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác

258,141

- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại

5,000

2

Thu chuyển nguồn

10,000

II

Chi ngân sách trung ương

360,441

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách trung ương theo phân cấp

274,154

2

Bổ sung cho ngân sách địa phương

86,287

- Bổ sung cân đối

(1)

45,897

- Bổ sung có mục tiêu

40,390

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

87,300

B

Ngân sách địa phương

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

217,146

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

126,759

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

86,287

- Bổ sung cân đối

(1)

45,897

- Bổ sung có mục tiêu

40,390

3

Thu chuyển nguồn

4,100

II

Chi ngân sách địa phương

217,146

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

176,756

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

40,390

 

Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu mức 540.000 đồng/tháng.

 

(Nguồn website Bộ Tài chính)

Các tin khác
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.