Văn bản quy phạm pháp luật » Văn bản mới » Tất cả văn bản
Hành chính (258) Đất đai - Nhà ở (141) Thuế - Lệ phí (113)
Lao động - Tiền lương (96) Tài chính (81) Cơ cấu tổ chức (69)
Chính sách (67) Vi phạm hành chính (66) Môi trường (64)
Xây dựng (63) Giao thông (60) Luật (56)
Thủ tục hành chính (55) Giáo dục - Đào tạo (47) Y tế - Sức khỏe (34)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
45/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
22/2014/TT-NHNN 15/08/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
81/2014/NĐ-CP 14/08/2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
21/2014/TT-NHNN 14/08/2014 Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
20/2014/TT-NHNN 12/08/2014 Quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
19/2014/TT-NHNN 11/08/2014 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 Về thoát nước và xử lý nước thải
25/2014/TT-BCT 06/08/2014 Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
31/2014/TT-BGTVT 05/08/2014 Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
26/2014/QĐ-UBND 05/08/2014 V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
46/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
44/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
43/2014/QĐ-TTg 01/08/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
16/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
02/2014/TT-UBDT 01/08/2014 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
30/2014/TT-BGTVT 31/07/2014 Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
32/2014/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
29/2014/QĐ-UBND 30/07/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2014/QĐ-UBND 30/07/2014 Ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 - 2020"
20/2014/QĐ-UBND 30/07/2014 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau
08/2014/TT-BTTTT 30/07/2014 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định"
76/2014/NĐ-CP 29/07/2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
43/2014/TT-BTNMT 29/07/2014 Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng
29/2014/TT-BGTVT 29/07/2014 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không
28/2014/TT-BGTVT 29/07/2014 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
28/2014/QĐ-UBND 29/07/2014 Ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
23/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
22/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
32/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27/2014/TT-BGTVT 28/07/2014 Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
24/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015
20/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
16/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khành Hòa
42/2014/QĐ-TTg 27/07/2014 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
23/2014/QĐ-UBND 25/07/2014 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013
41/2014/TT-BTNMT 24/07/2014 Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
15/2014/TT-NHNN 24/07/2014 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
73/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
31/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26/2014/TTLT-BYT-BCA 23/07/2014 Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
20/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 Về việc ban hành Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tổng số: 50 văn bản
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.