Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1736/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 1736/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012
 
Kính gửi:
 
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (Tờ trình số 42/TTr-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2011) về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng cho ý kiến về sự cần thiết, mức phụ cấp và thời điểm ban hành Quyết định trên (bản chụp Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo), gửi lại Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí Bộ trưởng biết./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh.24
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 (Đã ký)
 
Vũ Đức Đam

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1736.doc (28672 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.