Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 562/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị cuộc họp vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 562/VPCP-KNTN

V/v chuẩn bị cuộc họp vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Thanh tra Chính phủ;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Bí thư thành ủy Hải Phòng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Dự kiến trong tuần từ ngày 06 tháng 02 năm 2012 đến 10 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Để chuẩn bị tốt cuộc họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình và nội dung vụ việc để có ý kiến tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chuẩn bị báo cáo cụ thể, đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 56/VPCP-KNTN ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Hội Nông dân Việt Nam chuẩn bị ý kiến tham dự cuộc họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ, đơn vị: TKBT, KTN, NC, TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KNTN (3b), TS. 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM


(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thắng

 

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 562.doc (35328 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.