Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng


CHÍNH PHỦ
____

Số: 90/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường

 thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi

thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

___________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Thành lập thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng

Thành lập thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở toàn bộ 47.339,48 ha diện tích tự nhiên và 163.918 nhân khẩu của huyện Vĩnh Châu.

Thị xã Vĩnh Châu có 47.339,48 ha diện tích tự nhiên và 163.918 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Vĩnh Châu: Đông và Nam giáp biển Đông; Tây giáp thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Bắc giáp huyện Trần Đề và huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

a) Thành lập phường 1 thuộc thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở toàn bộ 1.344,41 ha diện tích tự nhiên và 20.358 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh Châu.

Phường 1 có 1.344,41 ha diện tích tự nhiên và 20.358 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 1: Đông giáp phường 2; Tây giáp phường Vĩnh Phước; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp phường Khánh Hòa.

b) Thành lập phường 2 thuộc thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở toàn bộ 4.470,84 ha diện tích tự nhiên và 22.175 nhân khẩu của xã Vĩnh Châu.

Phường 2 có 4.470,84 ha diện tích tự nhiên và 22.175 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 2: Đông giáp xã Lạc Hòa; Tây giáp phường 1; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp phường Khánh Hòa và xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

c) Thành lập phường Vĩnh Phước thuộc thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở toàn bộ 5.103,74 ha diện tích tự nhiên và 23.311 nhân khẩu của xã Vĩnh Phước.

Phường Vĩnh Phước có 5.103,74 ha diện tích tự nhiên và 23.311 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Vĩnh Phước; Đông giáp phường 1; Tây giáp xã Vĩnh Tân; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

d) Thành lập phường Khánh Hòa thuộc thị xã Vĩnh Châu trên cơ sở toàn bộ 4.590,84 ha diện tích tự nhiên và 10.475 nhân khẩu của xã Khánh Hòa.

Phường Khánh Hòa có 4.590,84 ha diện tích tự nhiên và 10.475 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Khánh Hòa: Đông giáp xã Hòa Đông; Tây giáp xã Vĩnh Hiệp; Nam giáp phường 1 và phường 2; Bắc giáp huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng.

3. Thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú trên cơ sở toàn bộ 791,35 ha diện tích tự nhiên và 10.141 nhân khẩu của xã Đại Ngãi.

Thị trấn Đại Ngãi có 791,35 ha diện tích tự nhiên và 10.141 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đại Ngãi: Đông giáp huyện Cù Lao Dung; Tây giáp xã An Mỹ, huyện Kế Sách; Nam giáp các xã: Hậu Thạnh, Long Đức, huyện Long Phú; Bắc giáp xã Song Phụng, huyện Long Phú.

4. Sau khi thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú:

a) Thị xã Vĩnh Châu có 47.339,48 ha diện tích tự nhiên và 163.918 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa và các xã: Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiệp, Hòa Đông, Lạc Hòa, Vĩnh Hải.

b) Huyện Long Phú có 26.382,27 ha diện tích tự nhiên và 112.994 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Long Phú, thị trấn Đại Ngãi và các xã: Trường Khánh, Phú Hữu, Hậu Thạnh, Song Phụng, Long Đức, Châu Khánh, Tân Thạnh, Tân Hưng, Long Phú.

c) Tỉnh Sóc Trăng có 331.234,32 ha diện tích tự nhiên và 1.289.441 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Cù Lao Dung, Kế Sách, Châu Thành, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Ngã Năm, Thạnh Trị, Trần Đề.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

 các Vụ: ĐP, TCCB, TCCV, TH, KTN,

PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (05 bản)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 90NQ.doc (38912 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.