Văn bản chỉ đạo điều hành » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
258/TB-VPCP 24/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
1609/QĐ-TTg 24/09/2021 Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
6805/VPCP-NN 23/09/2021 V/v văn bản Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An nhưng quá 03 năm chưa thực hiện
6804/VPCP-KTTH 23/09/2021 V/v huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông
6778/VPCP-NN 23/09/2021 V/v kế hoạch tổ chức Diễn đàn KTHT và HTX năm 2021
6769/VPCP-NN 23/09/2021 V/v Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh
6763/CĐ-VPCP 23/09/2021 Về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
257/TB-VPCP 23/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Thông tấn xã Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong giai đoạn mới
256/TB-VPCP 23/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các nhà khoa học về phòng, chống dịch COVID-19
254/TB-VPCP 23/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các chuyên gia của Tổng hội Y học Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
6741/CĐ-VPCP 22/09/2021 Về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
6739/VPCP-NN 22/09/2021 V/v ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020
6738/VPCP-KTTH 22/09/2021 V/v gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB và giảm LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
1600/QĐ-TTg 22/09/2021 Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030"
1579/QĐ-TTg 22/09/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1575/QĐ-TTg 22/09/2021 Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022
1195/TTg-CN 22/09/2021 V/v Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh
6713/VPCP-NN 21/09/2021 V/v phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương
26/CT-TTg 21/09/2021 Về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1558/QĐ-TTg 21/09/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
1556/QĐ-TTg 21/09/2021 Công nhận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
1555/QĐ-TTg 21/09/2021 Về việc ông Vũ Quang Minh trở lại Bộ Ngoại giao công tác và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
1554/QĐ-TTg 21/09/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2020
6665/VPCP-KGVX 20/09/2021 V/v phản ánh của dư luận xã hội
6638/VPCP-KGVX 20/09/2021 V/v áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19
1549/QĐ-TTg 20/09/2021 Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán
1190/CĐ-TTg 20/09/2021 Về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng
6607/VPCP-CN 18/09/2021 V/v giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh
249/TB-VPCP 17/09/2021 Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
6555/VPCP-NN 16/09/2021 V/v dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
6553/VPCP-NN 16/09/2021 V/v dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6538/VPCP-CN 16/09/2021 V/v mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền
248/TB-VPCP 16/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19
1538/QĐ-TTg 16/09/2021 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040
247/TB-VPCP 15/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19
1535/QĐ-TTg 15/09/2021 Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
1529/QĐ-TTg 15/09/2021 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030
1174/TTg-CN 15/09/2021 V/v Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
1171/TTg-NN 15/09/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
6447/VPCP-NN 14/09/2021 V/v tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012
6426/VPCP-CN 14/09/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021)
246/TB-VPCP 14/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong giai đoạn mới
245/TB-VPCP 14/09/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu
1528/QĐ-TTg 14/09/2021 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
1527/QĐ-TTg 14/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
1515/QĐ-TTg 14/09/2021 Ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
1512/QĐ-TTg 14/09/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026
1511/QĐ-TTg 14/09/2021 Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026
6410/VPCP-CN 13/09/2021 V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ
242/TB-VPCP 13/09/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1 - 50 | 41447Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.