Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập các phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


CHÍNH PHỦ

________

Số: 27/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập các phường: Hòa Chung, Duyệt Trung

 thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

___________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Thành lập phường Hòa Chung thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 543,37 ha diện tích tự nhiên và 4.120 nhân khẩu của xã Hòa Chung.

Phường Hòa Chung có 543,37 ha diện tích tự nhiên và 4.120 nhân khẩu

Địa giới hành chính của phường Hòa Chung: Đông giáp phường Hợp Giang, phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng; Tây giáp phường sông Hiến, thị xã Cao Bằng; Nam giáp xã Lê Chung, huyện Hòa An; Bắc giáp phường Sông Hiến và phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng.

2. Thành lập phường Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 998,60 ha diện tích tự nhiên và 4.215 nhân khẩu của xã Duyệt Trung.

Phường Duyệt Trung có 998,60 ha diện tích tự nhiên và 4.215 nhân khẩu

Địa giới hành chính của phường Duyệt Trung: Đông giáp xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng; Tây giáp xã Lê Chung, huyện Hòa An và phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng; Nam giáp xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng và xã Lê Chung, huyện Hòa An; Bắc giáp phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng và xã Quang Trung, huyện Hòa An.

3. Sau khi thành lập hai phường, thị xã Cao Bằng có 10.762,81 ha diện tích tự nhiên và 84.421 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 08 phường: Hòa Chung, Duyệt Trung, Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Ngọc Xuân, Đề Thám và 03 xã: Chu Trinh, Vĩnh Quang, Hưng Đạo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng,

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).N 51

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 27NQ.doc (31232 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.