Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1630/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v đầu tư dự án Hệ thống cáp quang biển APG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1630/TTg-QHQT

V/v đầu tư dự án Hệ thống cáp quang biển APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tập đoàn Viễn thông quân đội;

- Công ty cổ phần Viễn thông FPT;

- Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7188/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 19 tháng 9 năm 2012) về tham gia đầu tư dự án Hệ thống cáp quang biển Châu Á - Thái Bình Dương (APG), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương liên danh gồm Tập đoàn Viễn thông quân đội, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC tham gia hợp tác đầu tư dự án Hệ thống cáp quang biển APG theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Tập đoàn Viễn thông Quân đội làm đầu mối thực hiện dự án; tiếp thu ý kiến góp ý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và giải quyết thỏa đáng những vẫn đề đặt ra từ việc đầu tư dự án; trường hợp có sự thay đổi các bên tham gia đầu tư hoặc không góp đủ vốn theo cam kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c),

- Các Bộ: QP, CA, TT&TT, TC;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). A 32

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1630.doc (31232 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.