Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1551/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ : V/v thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1551/TTg-KTTH

V/v thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (các công văn số 3423/NHNN-PC ngày 07 tháng 6 năm 2012 và số 4938/NHNN-PC ngày 08 tháng 8 năm 2012) về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cú quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng; Điểm a Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ thì các hoạt động tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại (bao gồm: Luật các tổ chức tín dụng, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Luật Dân sự) hoặc hoạt động mang tính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật không cấm thì thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;

- VPCP: BTCN, 

           các PCN: Phạm Văn Phượng,

                             Kiều Đình Thụ,

                             Trợ lý của TTg.CP,

 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.19.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 1551.doc (31744 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.