Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 4952/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn.


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 4952/VPCP-QHQT

V/v tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 06/TTr-UBDT ngày 25 tháng 5 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3492/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 6669/BTC-QLN ngày 18 tháng 5 năm 2012), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2036/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 6 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban Dân tộc chủ trì tiếp nhận 5,5 triệu Euro viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo nguyên tắc, tiêu chí nêu tại văn bản trên của Ủy ban Dân tộc.

2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ tiến hành các thủ tục để ký kết văn bản tiếp nhận khoản viện trợ này.

3. Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 4952.doc (30208 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.