Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 212/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, giữ chứcChủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 212 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 07  tháng 02  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, giữ chức

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng
_____
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1262-CVNS/BTCTW ngày 06 tháng 02 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 5234/TT-BQP ngày 10 tháng 10 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 4013/TTr-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Ngô Huy Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

các Vụ NC, TCCB;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H23

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD212TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.