Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1668/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thăng cấp bậc từ hàm Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Quang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 1668/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng cấp bậc từ hàm Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Quang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3014-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 12 năm 2007;

Xét Tờ trình của Bộ Công an tại văn bản số 07/ĐUCATW ngày 06 tháng 12 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 133/TTr-BNV ngày 16 tháng 1 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Quang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ TCCB (Bộ Công an);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu: Văn thư, VPBCS (2), H.25

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1668TTG.DOC (30208 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.