Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1628/QĐ-TTG  của Thủ tướng Chính phủ : Về việc Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

 Số: 1628/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm  2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng Biên tập Tạp chí

Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 833-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 3 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng  Trần Duy Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 2;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

   các Vụ NC, TCCB, Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1628TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.