Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1850/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Triệu Văn Thế, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1850/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội,  ngày 27  tháng  12  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng

đối với đồng chí Triệu Văn Thế, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh,

Bộ Công an

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3109-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 11/ĐUCATW ngày 12 tháng 3 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 831/TTr-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Triệu Văn Thế, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Triệu Văn Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3,

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ TCCB (Bộ Công an):

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

                 01

  THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1850TTG.DOC (30720 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.