Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1080/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nghỉ hưu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1080/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội,  ngày 21 tháng  8  năm  2007

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nghỉ hưu

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 2195-CVNS/BTCTW ngày 19 tháng 7 năm 2007;

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 263/ĐUCATW ngày 14 tháng 6 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1891/TTr-BNV ngày 02 tháng 7 năm 2007;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 2,

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ TCCB (Bộ Công an):

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H.

                 01

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1080TTG.DOC (32256 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.