Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3420) Hành chính (2948) Thuế - Lệ phí (2157)
Chính sách (2111) Đất đai - Nhà ở (1865) Doanh nghiệp (1827)
Tài chính - Ngân hàng (1603) Giáo dục - Đào tạo (1360) Lao động - Tiền lương (1027)
Xây dựng (921) Y tế - Sức khỏe (833) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (779) Giao thông (763) Đầu tư (762)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2011/TT-NHNN 12/12/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
34/2011/QĐ-UBND 12/12/2011 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
25/2011/QĐ-UBND 12/12/2011 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
83/2011/TT-BNNPTNT 09/12/2011 Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch
66/2011/QĐ-TTG 09/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015
36/2011/QĐ-UBND 09/12/2011 Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội
35/2011/QĐ-UBND 09/12/2011 Về việc ban hành Quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33/2011/TT- BKHCN 09/12/2011 Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp  thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
20/2011/TT-BVHTTDL 09/12/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh
18/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện
82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
30/2011/QĐ-UBND 08/12/2011 Ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam
28/2011/QĐ-UBND 08/12/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi
23/2011/TTLT-BTP-BNV 08/12/2011 Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
179/2011/TT-BTC 08/12/2011 Hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45  Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác
178/2011/TT-BTC 08/12/2011 Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế,  lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp  kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
113/2011/NĐ-CP 08/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
39/2011/QĐ-UBND 07/12/2011 Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
36/2011/QĐ-UBND 07/12/2011 V/v ban hành quy định về thẩm quyền hướng dẫn, lập, trình, thẩm định giá hoặc phương án giá đối với từng hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
35/2011/QĐ-UBND 07/12/2011 V/v quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2271/2011/QĐ-UBND 07/12/2011 Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
44/2011/TT-BYT 06/12/2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
40/2011/QĐ-UBND 06/12/2011 Ban hành Quy định về Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
39/2011/QĐ-UBND 06/12/2011 Ban hành Quy định Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
35/2011/TT-BTTTT 06/12/2011 Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin
31/2011/QĐ-UBND 06/12/2011 Về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2170/QĐ-UBND 06/12/2011 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
177/2011/TT-BTC 06/12/2011 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
176/2011/TT-BTC 06/12/2011 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
66/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
59/2011/TT- BGTVT 05/12/2011 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký,  biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
464/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
43/2011/TT-BYT 05/12/2011 Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
35/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
19/2011/TT-BVHTTDL 05/12/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ
175/2011/TT-BTC 05/12/2011 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về công chức xã, phường, thị trấn
111/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
110/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
65/2011/QĐ-TTG 02/12/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
57/2011/TT-BGDĐT 02/12/2011 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
38/2011/QĐ-UBND 02/12/2011 Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/2011/QĐ-UBND 02/12/2011 Ban hành Quy định Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/2011/TT-BVHTTDL 02/12/2011 Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
174/2011/TT-BTC 02/12/2011 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
81/2011/TT-BNNPTNT 01/12/2011 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT  ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP  ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
172/2011/TT-BTC 01/12/2011 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
46/2011/QĐ-UBND 30/11/2011 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
42/2011/QĐ-UBND 30/11/2011 Về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
« Đầu‹ Trước12351 - 12400 | 42421Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.