Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3420) Hành chính (2948) Thuế - Lệ phí (2157)
Chính sách (2111) Đất đai - Nhà ở (1865) Doanh nghiệp (1827)
Tài chính - Ngân hàng (1603) Giáo dục - Đào tạo (1360) Lao động - Tiền lương (1027)
Xây dựng (921) Y tế - Sức khỏe (833) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (779) Giao thông (763) Đầu tư (762)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
39/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
37/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
31/2013/TT-NHNN 13/12/2013 Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
215/2013/TT-BQP 13/12/2013 Về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội
192/2013/TTLT-BTC-BTP 13/12/2013 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 13/12/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
76/2013/QĐ-TTg 12/12/2013 Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
60/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
53/2013/TT-BNNPTNT 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
52/2013/TT-BGTVT 12/12/2013 Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
30/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Ban hành quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ở thành phố Nam Định
29/2013/QĐ-UBND 12/12/2013 Ban hành quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
27/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Về việc phê chuẩn "Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định"
26/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014
190/2013/TT-BTC 12/12/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
67/2013/TT-BCA 11/12/2013 Quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
56/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội
55/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
52/2013/TT-BNNPTNT 11/12/2013 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
51/2013/TT-BGTVT 11/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
4434/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
4409/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
38/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
28/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
207/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
57/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
56/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014
50/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
42/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
21/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04/3/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang
19/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
18/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
15/2013/NQ-HĐND 10/12/2013 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014
80/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Ban hành "Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
62/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
61/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An
40/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre
39/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
30/2013/TT-NHNN 09/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
214/2013/TT-BQP 07/12/2013 Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013 Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
55/2013/QĐ-UBND 06/12/2013 Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện
50/2013/TT-BGTVT 06/12/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
« Đầu‹ Trước9101 - 9150 | 42421Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.