Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3416) Hành chính (2937) Thuế - Lệ phí (2155)
Chính sách (2108) Đất đai - Nhà ở (1857) Doanh nghiệp (1826)
Tài chính - Ngân hàng (1602) Giáo dục - Đào tạo (1350) Lao động - Tiền lương (1023)
Xây dựng (918) Y tế - Sức khỏe (829) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (778) Đầu tư (761) Giao thông (761)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
214/2013/TT-BQP 07/12/2013 Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013 Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
55/2013/QĐ-UBND 06/12/2013 Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện
50/2013/TT-BGTVT 06/12/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
49/2013/TT-BGTVT 06/12/2013 Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
48/2013/TT-BGTVT 06/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG 06/12/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ
29/2013/TT-NHNN 06/12/2013 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
26/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
25/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Phê duyệt chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao
24/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Trưởng Công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
22/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã
21/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh
205/2013/NĐ-CP 06/12/2013 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
20/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm
19/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Phê duyệt chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh
18/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
17/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
16/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012
15/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
10/2013/TT-BVHTTDL 06/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
74/2013/QĐ-TTg 05/12/2013 Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
59/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An
56/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Về việc Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội
54/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố
53/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28/2013/TT-NHNN 05/12/2013 Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng
27/2013/TT-NHNN 05/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
26/2013/TT-NHNN 05/12/2013 Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
204/2013/NĐ-CP 05/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
20/2013/TT-BTTTT 05/12/2013 Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập
187/2013/TT-BTC 05/12/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
4296/2013/QĐ-UBND 04/12/2013 Ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
35/2013/QĐ-UBND 04/12/2013 Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
32/2013/TTLT-BCT-BTC 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
185/2013/TT-BTC 04/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính
184/2013/TT-BTC 04/12/2013 Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
47/2013/TT-BGTVT 03/12/2013 Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
42/2013/TT-BTNMT 03/12/2013 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
39/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
38/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Về việc quy định ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20/2013/TT-BTP 03/12/2013 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
181/2013/TT-BTC 03/12/2013 Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
54/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
54/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
53/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội
53/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC 02/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
« Đầu‹ Trước9051 - 9100 | 42325Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.