Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3355) Hành chính (2818) Thuế - Lệ phí (2118)
Chính sách (2087) Đất đai - Nhà ở (1837) Doanh nghiệp (1806)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1295) Lao động - Tiền lương (997)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (817) Xuất - Nhập khẩu (795)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (750)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
153/2016/TT-BTC 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
44/2016/QĐ-UBND 19/10/2016 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
29/2016/QĐ-UBND 19/10/2016 Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016 Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
46/2016/QĐ-UBND 18/10/2016 Về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
43/2016/QĐ-UBND 18/10/2016 Phê duyệt quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2016 - 2020, đinh hướng đến năm 2030
43/2017/QĐ-UBND 18/10/2016 Phê duyệt quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
42/2017/QĐ-UBND 18/10/2016 V/v Đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam
42/2016/QĐ-UBND 18/10/2016 V/v Đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam
41/2016/QĐ-UBND 18/10/2016 V/v ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam
56/2016/QĐ-UBND 17/10/2016 Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
152/2016/TT-BTC 17/10/2016 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
151/2016/TT-BTC 17/10/2016 Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
71/2016/QĐ-UBND 14/10/2016 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
70/2016/QĐ-UBND 14/10/2016 Về việc ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
40/2017/QĐ-UBND 14/10/2016 V/v Đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam
40/2016/QĐ-UBND 14/10/2016 V/v Đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam
31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
28/2016/TT-BGTVT 14/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
150/2016/TT-BTC 14/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng
148/2016/TT-BTC 14/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
142/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
54/2016/QĐ-UBND 13/10/2016 Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
30/2016/TT-BTNMT 12/10/2016 Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
29/2016/TT-BTNMT 12/10/2016 Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
27/2016/TT-BGTVT 12/10/2016 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
23/2016/TT-BCT 12/10/2016 Bải bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
154/2016/TT-BQP 12/10/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng
01/2016/TT-UBDT 12/10/2016 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc
69/2016/QĐ-UBND 11/10/2016 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
26/2016/TT-BGTVT 11/10/2016 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An
49/2016/QĐ-UBND 10/10/2016 Ban hành Danh mục và phân cấp quản lý tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
42/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội
41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
31/2016/QĐ-UBND 10/10/2016 Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
140/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Về lệ phí trước bạ
53/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh, ba bánh, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
45/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 Ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị
31/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
28/2016/TT-BTNMT 06/10/2016 Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
146/2016/TT-BTC 06/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam
« Đầu‹ Trước3901 - 3950 | 41536Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.