Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3353) Hành chính (2801) Thuế - Lệ phí (2108)
Chính sách (2086) Đất đai - Nhà ở (1835) Doanh nghiệp (1805)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (996)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (753) Giao thông (749)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/BYT/TT 08/04/1988 Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ do Tổ chức Quốc tế tài trợ để hợp tác nghiên cứu khoa học, làm dịch vụ, mở các lớp học, hội thảo trong ngành y tế
293/BYT/QĐ 07/04/1988 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ ban đầu của ngành Y tế
96/CT 05/04/1988 Quyết định phê duyệt Hiệp định về vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ liên bang CHXHCN Xô Viết
57/HĐBT 05/04/1988 Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước
08/BYT/TT 05/04/1988 Thông tư quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu
56/HĐBT 01/04/1988 Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
53/TT/TCĐ 01/04/1988 Thông tư về việc điều chỉnh trợ cấp nuôi con nhỏ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước
04/LĐTBXH/TT 30/03/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp một lần khi về hưu nghỉ việc vì mất sức lao động đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chia
85/CT 29/03/1988 Chỉ thị về việc xử lý tầu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam
53/HĐBT 26/03/1988 Nghị định về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
81/CT 24/03/1988 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện các Nghị định số 27-HĐBT; số 28-HĐBT; số 29-HĐBT ngày 09-03-1988 của HĐBT ban hành các chính sách đối với kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tư doanh và kinh tế gia đình trong sản xuất CN, DVCN, XD, VT
50/HĐBT 22/03/1988 Nghị định về việc ban hành Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh
49/HĐBT 19/03/1988 Quyết định về việc thành lập một số thị trấn của các huyện Mỹ Đức, Tân lạc và Thường tín thuộc tỉnh Hà Sơn Bình
66/CT 16/03/1988 Chỉ thị về việc kết thúc việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
63/CT 10/03/1988 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thi hành Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp, Điều lệ thuế hàng hoá
61/CT 10/03/1988 Thông tư hướng dẫn về việc sử dụng xe ô tô con theo Quyết định số 140-HĐBT ngày 15-09-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về triệt để tiết kiệm
30/HĐBT 10/03/1988 Nghị định về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
29/HĐBT 09/03/1988 Nghị định ban hành bản Quy định về chính sách đối với kinh tế gia đình trong hoạt động sản xuất và dịch vụ sản xuất
28/HĐBT 09/03/1988 Nghị định ban hành bản Quy định về chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải (kèm theo bản Quy định)
27/HĐBT 09/03/1988 Nghị định ban hành bản Quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải (kèm theo QĐ về C/S đối với KT cá thể, kinh doanh SXCN, XD, vận tải)
59/CT 07/03/1988 Quyết định về việc thực hiện kế hoạch hợp tác lao động với các nước xã hội chủ nghĩa năm 1988
56/CT 05/03/1988 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý các hoạt động kinh tế đối ngoại
23/HĐBT 05/03/1988 Nghị định về việc giao cho Uỷ ban kinh tế đối ngoại thực hiện chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài của Chính phủ
35/NHNN/TT 04/03/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch
35/TT 04/03/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch
54/CT 03/03/1988 Quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 190-CT ngày 16-07-1982
22/HĐBT 01/03/1988 Quyết định về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ An
19/HĐBT 29/02/1988 Quyết định về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Như Xuân và Quan Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá
09/TC/TQĐ 27/02/1988 Thông tư hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch
48/CT 26/02/1988 Quyết định về việc cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng
03/LN/KL 23/02/1988 Thông tư hướng dẫn việc kiểm soát lâm sản
02/BYT/TT 08/02/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt trong ngành y tế
11/HĐBT 06/02/1988 Nghị định ban hành Điều lệ kiểm soát sát sinh gia súc, gia cầm
56/NQ/HĐNN8 05/02/1988 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và nước Cộng hoà Ap-ga-ni-xtan
02/LĐTBXH/TT 02/02/1988 Thông tư hướng dẫn bổ sung điều kiện nghỉ hưu
114/TCHQ/PC 01/02/1988 Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
09/HĐBT 30/01/1988 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 17-11-1987 bổ sung, sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
08/HĐBT 30/01/1988 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
27/KHKT/QĐ 21/01/1988 Quyết định về việc sửa đổi bảng lệ phí kiểm định phương tiện đo
23/QĐ 18/01/1988 Quyết định ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước
01/TT/LB 18/01/1988 Thông tư hướng dẫn việc tặng thưởng cho những người đạt danh hiệu lao động sáng tạo
05/LCT/HĐNN8 11/01/1988 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
14/CT 09/01/1988 Quyết định về một số chính sách và biện pháp để phát triển sản xuất than
04/LCT/HĐNN8 09/01/1988 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
01/LĐTBXH/TT 09/01/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
03/LCT/HĐNN8 08/01/1988 Luật Đất đai
01/NT 08/01/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh
13/CT 07/01/1988 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với các xí nghiệp quốc doanh
04/HĐBT 07/01/1988 Nghị định ban hành Điều lệ đăng ký và quản lý hộ khẩu
02/HĐBT 05/01/1988 Quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trong kế hoạch Nhà nước năm 1988
« Đầu‹ Trước39101 - 39150 | 41455Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.