Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3363) Hành chính (2852) Thuế - Lệ phí (2124)
Chính sách (2092) Đất đai - Nhà ở (1840) Doanh nghiệp (1811)
Tài chính - Ngân hàng (1594) Giáo dục - Đào tạo (1312) Lao động - Tiền lương (1005)
Xây dựng (905) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (765) Đầu tư (755) Giao thông (754)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2008/QĐ-UBND 21/03/2008 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
19/2008/QĐ-UBND 21/03/2008 Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
08/2008/CT-UBND 21/03/2008 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
08/2008/CT-UBND 21/03/2008 Về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 - 2009
07//2008/NQ-CP 21/03/2008 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang
01/2008/CT-BXD 21/03/2008 Về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
11/2008/QĐ-UBND 20/03/2008 Về việc bãi bỏ nội dung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường liên tỉnh, nội tỉnh
08/2008/QĐ-BTTTT 20/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính
06/CT-UBND 20/03/2008 Về việc tổ chức thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
06/2008/TT-BXD 20/03/2008 Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
05/2008/QĐ-BGTVT 20/03/2008 Về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật
506/2008/QĐĐC-UBND 19/03/2008 Về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
33/2008/NĐ-CP 19/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
32/2008/NĐ-CP 19/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/2008/NĐ-CP 19/03/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị
306/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009
305/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2009
304/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2009
303/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
302/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
301/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
300/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
299/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
298/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
297/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
296/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
295/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
293/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
292/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
291/QĐ-TTG 19/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
21/2008/QĐ-BVHTTDL 19/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng
17/2008/QĐ-UBND 19/03/2008 Về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai
16/2008/QĐ-UBND 19/03/2008 Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
07/2008/QĐ-BTTTT 19/03/2008 Ban hành Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần
03/2008/QĐ-BKHCN 19/03/2008 Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
42/2008/QĐ-TTG 18/03/2008 Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay.
41/2008/QĐ-TTG 18/03/2008 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy
289/QĐ-TTG 18/03/2008 Về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân
288/QĐ-TTG 18/03/2008 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
287/QĐ-TTG 18/03/2008 Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An
20/2008/QĐ-BVHTTDL 18/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19/2008/QĐ-VHTTDL 18/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
15/2008/QĐ-UBND 18/03/2008 Ban hành Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã đựơc giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
06/2008/QĐ-BTTTT 18/03/2008 Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
286/QĐ-TTG 17/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
285/QĐ-TTG 17/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
04/2008/QĐ-BGTVT 17/03/2008 Về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003
40/2008/QĐ-TTG 14/03/2008 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
39/2008/QĐ-TTG 14/03/2008 Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
36/2008/QĐ-TTG 14/03/2008 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
« Đầu‹ Trước22701 - 22750 | 41726Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.