Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3355) Hành chính (2818) Thuế - Lệ phí (2118)
Chính sách (2087) Đất đai - Nhà ở (1837) Doanh nghiệp (1806)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1295) Lao động - Tiền lương (997)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (817) Xuất - Nhập khẩu (795)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (750)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
251/QĐ-TTG 03/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
250/QĐ-TTG 03/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
249/QĐ-TTG 03/03/2008 Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2010
248/QĐ-TTG 03/03/2008 Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2009
24/2008/NĐ-CP 03/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
10/2008/QĐ-UBND 03/03/2008 Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2008/QĐ-UBND 03/03/2008 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 2719/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
08/2008/QĐ-UBND 03/03/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông
06/2008/NQ-CP 03/03/2008 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2008
04/2008/QĐ-BCT 03/03/2008 Về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
02/2008/TT-BNV 03/03/2008 Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CPngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chứctrong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
23/2008/NĐ-CP 01/03/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây
22/2008/NĐ-CP 01/03/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
246/QĐ-TTG 29/02/2008 Cơ chế đặc thù về thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La
295/QĐ-UBND 28/02/2008 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010
244/QĐ-TTG 28/02/2008 Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
243/QĐ-TTG 28/02/2008 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008
21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
09/2008/CT-TTG 28/02/2008 Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị
08/2008/QĐ-UBND 28/02/2008 Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.
33/2008/QĐ-TTG 27/02/2008 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
32/2008/QĐ-TTG 27/02/2008 Về việc giao dự toán thu, chi năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
242/QĐ-TTG 27/02/2008 Về việc ông Nguyễn Trọng Hỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghỉ hưu
240/QĐ-TTG 27/02/2008 Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính
12/2008/QĐ-BYT 27/02/2008 Về việc ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”
04/2008/TT-BLĐTBXH 27/02/2008 Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
239/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
238/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
237/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
236/QĐ-TTG 26/02/2008 Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
235/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
234/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009
233/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009
232/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
231/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
230/QĐ-TTG 26/02/2008 Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2010
229/QĐ-TTG 26/02/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
21/2008/TTLT- BQP-BLĐTBXH-BTC 26/02/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
11/2008/QĐ-BYT 26/02/2008 Về việc Ban hành Quy định Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế
10/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
09/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
08/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
08/2008/CT-TTG 26/02/2008 Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008
08/2008/QĐ-UBND  26/02/2008 Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
06/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
05/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
04/2008/QĐ-BVHTTDL 26/02/2008 Về việc xếp hạng di tích quốc gia
313/QĐ-BTC 25/02/2008 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012
31/2008/QĐ-TTG 25/02/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
« Đầu‹ Trước22651 - 22700 | 41536Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.