Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3355) Hành chính (2818) Thuế - Lệ phí (2118)
Chính sách (2087) Đất đai - Nhà ở (1837) Doanh nghiệp (1806)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1295) Lao động - Tiền lương (997)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (817) Xuất - Nhập khẩu (795)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (750)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
25/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 V/v phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
23/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 V/V ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 V/v ban hành Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
20/2011/TT-NHNN 29/08/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của  cá nhân với tổ chức tín dụng được phép
14/2011/QĐ-UBND 29/08/2011 Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
48/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phí đấu giá tài sản trích để lại cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
33/2011/TT-BYT 26/08/2011 Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
30/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Thủy, đợt 2 năm 2011
23/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 Ban hành Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình
11/2011/QĐ-UBND 26/08/2011 V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình
74/2011/NĐ-CP 25/08/2011 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
56/2011/QĐ-UBND 25/08/2011 Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố
49/2011/QĐ-UBND 25/08/2011 Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt
37/2011/QĐ-UBND 25/08/2011 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
20/2011/TT- BKHCN 25/08/2011 Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
73/2011/NĐ-CP 24/08/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
58/2011/TT-BNNPTNT 24/08/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
35/2011/QĐ-UBND 24/08/2011 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2011/QĐ-UBND 24/08/2011 Về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/2011/TT-NHNN 24/08/2011 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu  quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
72/2011/NĐ-CP 23/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
57/2011/TT-BNNPTNT 23/08/2011 Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ–BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y
47/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Ban hành quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
45/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
44/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Phê duyệt Quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
42/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
41/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
18/2011/TT-NHNN 23/08/2011 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước
14/2011/QĐ-UBND 23/08/2011 Về việc bổ sung một số quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
71/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
47/2011/QĐ-TTG 22/08/2011 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường
46/2011/QĐ-TTG 22/08/2011 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
28/2011/QĐ-UBND 22/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
23/2011/QĐ-UBND 22/08/2011 V/v Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
21/2011/QĐ-UBND 22/08/2011 V/v ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31/2011/TT-BCT 19/08/2011 Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản
22/2011/QĐ-UBND 19/08/2011 Về việc Ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại
45/2011/QĐ-TTG 18/08/2011 Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
44/2011/QĐ-TTG 18/08/2011 Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
39/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
38/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
37/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2011
37/2011/TT-BGDĐT 18/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non,  cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
302/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
22/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
« Đầu‹ Trước12001 - 12050 | 41536Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.