Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3369) Hành chính (2876) Thuế - Lệ phí (2134)
Chính sách (2096) Đất đai - Nhà ở (1847) Doanh nghiệp (1815)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1314) Lao động - Tiền lương (1008)
Xây dựng (907) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (797)
Nông nghiệp (770) Giao thông (757) Đầu tư (756)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/2013/QĐ-UBND 28/11/2013 Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3262/2013/QĐ-UBND 28/11/2013 Về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
19/2013/TT-BTP 28/11/2013 Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
73/2013/QĐ-TTg 27/11/2013 Về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
53/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
48/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
47/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Về việc Quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội
46/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Về việc Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế
34/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
34/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Về việc quy định mức giá tính thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Về quản lý phân bón
201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
20/2013/QĐ-UBND 27/11/2013 Ban hành Quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ven biển tỉnh Cà Mau
72/2013/QĐ-TTg 26/11/2013 Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
55/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Về việc ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng"
51/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
33/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 Quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
200/2013/NĐ-CP 26/11/2013 Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
199/2013/NĐ-CP 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
09/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
52/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
46/2013/TT-BGTVT 25/11/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
25/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
19/2013/QĐ-UBND 25/11/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
58/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An
56/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
54/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
52/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
51/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)
51/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
36/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre
30/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam và quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản khác và các loại cây trồng, hoa màu, con vật nuôi
21/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 V/v ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
71/2013/QĐ-TTg 21/11/2013 Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
4095/2013/QĐ-UBND 21/11/2013 Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
20/2013/TTLT-BXD-BNV 21/11/2013 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
196/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
194/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
190/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
43/2013/QĐ-UBND 20/11/2013 Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
« Đầu‹ Trước8701 - 8750 | 41911Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.